Inställningar för nyckelpar och servercertifikat för krypterad TLS-kommunikation

Ett nyckelpar och servercertifikatet krävs för att utföra krypterad TLS-kommunikation med följande.
IPP-utskrift och avdelnings-ID/PIN-kodsbekräftelse: se "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6."
E-post/I-Fax-inställningar: se "E-post-/I-Fax-inställningar."
Fjärrgränssnitt: se "Fjärrgränssnitt."
MEAP-funktioner via en webbläsare: se "MEAP-inställningar."
Leverans av enhetsinformation: se "Registrera/ta bort/skriva ut leveransmottagare."
SMS för MEAP: se "Specifying the TLS Encrypted Communication Settings."
I det här avsnittet beskrivs hur du anger nyckelparet och servercertifikatinställningarna från maskinens kontrollpanel.
I det här avsnittet beskrivs även hur du registrerar/redigerar en CA-certifikatsfil som krävs för att kontrollera certifikatets legitimitet, och hur du verifierar certifikatets giltighet med hjälp av en CRL-lista (Certificate Revocation List).
52YS-23X