Använda TLS

Du kan använda TLS-kommunikation när ett MEAP-program används genom att få åtkomst till maskinen via en webbläsare.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [MEAP-inställningar].
3.
Tryck på [Använd TLS] → [På] → [OK].
Tryck på [Av] för att inte använda TLS-kommunikation.
Obs!
Innan du anger [Använd TLS] till "På" måste du ange en standardtangent i [Preferenser] (Inställningar/registrering). (Se "Settings for Utilizing TLS.")
Ändringar som utförs tillämpas också för <Använd TLS> i [Fjärrgränssnitt] i [Hanteringsinställningar] (Inställningar/registrering). (Se "Fjärrgränssnitt.")
Ändringarna träder i kraft först när du har startat om maskinen (stängt av och slagit på huvudströmbrytaren). För anvisningar om hur man startar om maskinen (stänger av och sedan slår på huvudströmbrytaren), se "Innan du börjar använda maskinen."
52YS-247