Ställa in/bekräfta ett nyckelpar och enhetscertifikat

De här inställningarna kan anges när funktionen Enhetssignatur PDF/XPS är tillgänglig för användning. För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda funktionen Enhetssignatur PDF/XPS, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."

Ställa in ett nyckelpar och enhetscertifikat

I följande procedurer beskrivs hur du genererar och uppdaterar det nyckelpar och det enhetscertifikat som behövs för att lägga till en enhetssignatur i en PDF- eller XPS-fil.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Certifikat - inställningar].
3.
Tryck på [Generera nyckel].
4.
Tryck på [Generera/uppdatera nyckel f. enhetssign.].
5.
Tryck på [Ja].
VIKTIGT!
Du kan bara registrera ett nyckelpar.
Obs!
Namnet på det genererade/uppdaterade nyckelparet anges till 'Device Signature Key'.
6.
Tryck på [OK].

Bekräfta ett nyckelpar och enhetscertifikat

Följande procedur beskriver hur du bekräftar ett nyckelpar och enhetscertifikat som har genererats/uppdaterats i "Ställa in ett nyckelpar och enhetscertifikat."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Certifikat - inställningar].
3.
Tryck på [Lista över enhetens nycklar och certifikat] → [Lista över nycklar och certifikat].
Om användarsignatur är avaktiverad behöver du inte trycka på [Lista över enhetens nycklar och certifikat]. Om du trycker på [Lista över nycklar och certifikat], ändras displaybilden till den för nyckel- och certifikatslista.
Om visas till vänster om ett nyckelpar, är nyckelparet skadat eller ogiltigt. Följ anvisningarna i "Ställa in ett nyckelpar och enhetscertifikat" för att generera/uppdatera ett nyckelpar.
Obs!
Du kan inte ta bort eller redigera ett nyckelpar som behövs för en enhetssignatur i skärmen Nyckel- och certifikatslista för maskinen.
4.
Välj Device Signature Key → tryck på [Certifikatinformation] → [Verif. cert.].
Om [Verif. cert.] är nedtonat eller <Nyckeln är skadad eller ogiltig.> visas, kan du inte använda nyckelparet. Följ anvisningarna i "Ställa in ett nyckelpar och enhetscertifikat" för att generera/uppdatera ett nyckelpar.
Obs!
<Certifikattumavtryck> innehåller sändarinformation som används för att kontrollera tillförlitligheten för en PDF- eller XPS-fil med en enhetssignatur genom filen jämförs med "message digest"-numret SHA1.
Utgångsdatum för enhetssignaturen anges till 5 år efter att dess nyckelpar genererades/uppdaterades.
5.
Tryck på [OK] → [OK] → [OK].
6.
Tryck på [OK].

VIKTIGT!
För information om hur en allmän användare kan kontrollera enhetscertifikatet, se "Kontrollera ett enhets-/användarsignaturscertifikat."
52YS-24C