Enkla verifieringsinställningar för säker utskrift

Om du hanterar användare via en inloggningstjänst som SSO-H, kan du förenkla verifieringen för funktionen säker utskrift genom att göra på följande sätt.

Skriv ut säkra dokument/krypterade säkra dokument utan PIN-kod/lösenord

Med den här funktionen kan du skriva ut säkra dokument och and krypterade säkra dokument utan att ange en PIN-kod om dokumenten har tilldelats en specifik PIN-kod (3758211). Om du anger en annan PIN-kod/ett annat lösenord än "3758211" på skrivardrivrutinens displaybild, måste du ange PIN-kod/lösenord på maskinen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Säker utskrift] → [Inställningar för enkel verifiering].
3.
Tryck på [På] för <Hoppa över PIN-inmatning för säkra utskriftsjobb>.
Om du inte vill utelämna lösenord trycker du på [Av].

Exkludera domännamn för att fastställa mina jobb

Om en användare som skickat säkra dokument loggar in på maskinen fastställs de dokument (Mina jobb) användaren skickat automatiskt från alla mottagna dokument. I den här proceduren används datorns användarnamn och domännamn för att fastställa Mina jobb.
Om ett domännamn används för att fastställa Mina jobb, kanske jobb för den för tillfället inloggade användaren på maskinen inte fastställs som Mina jobb, beroende på användarmiljö.
Du kan undvika det felet genom att exkludera domännamn från villkoren.
VIKTIGT!
Den här funktionen är endast giltig om du hanterar användare med en inloggningstjänst som SSO-H. (Se "SSO-H (Single Sign-On H).")
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Säker utskrift] → [Inställningar för enkel verifiering].
3.
Tryck på [Av] för <Kräv domännamn för att fastställa mina jobb>.
Om du vill använda domännamn för att fastställa Mina jobb, trycker du på [På].
52YS-23S