Ta bort adresser

Du kan ta bort informationen om registrerade mottagare om det behövs. Du kan bara ta bort mottagare som lagras i den lokala adressboken.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Registrera mottagare] → [Ange mottagare].
3.
Markera den mottagare som du vill ta bort → tryck på [Radera].
Du kan inte ta bort flera mottagare samtidigt.
Om du trycker på [Sök på namn] visas en skärm för att begränsa sökningen i adressboken.
Om du vill återgå till den föregående skärmen trycker du på [Sök på namn] igen.
Du kan begränsa vilka typer av mottagare som ska visas i resultatlistan genom att trycka på listrutan och välja önskad typ av mottagare.
Använd listrutan Adressbok om du vill visa varje adressbok (1 till 10 eller snabbvalsknapparna). I adresslistor visas de adresser som finns i adressboken.
Du kan inte välja en snabbvalsknapp som lagras i en adresslista.
Om du väljer [Alla adresslistor] i listrutan Adressbok, visas även de mottagare som har registrerats under snabbvalsknapparna. Du kan däremot inte ta bort mottagare registrerade i snabbvalsknappar. För anvisningar om hur du tar bort snabbvalsknappar, se " Radera snabbvalsknappar."
Om du vill välja en mottagare som har lagrats med ett åtkomstnummer, tryck på [Åtkomstnummer] → skriv åtkomstnumret med - (siffertangenterna). Om du trycker på [Adresser utan åtkomstnummer] visas de mottagare som inte hanteras med ett åtkomstnummer.
Obs!
[Åtkomstnummer] visas bara på skärmen om [Hantera åtkomstnummer för adressböcker] har satts till På i [Ange mottagare] (Inställningar/Registrering). (Se "Hantera adressboken med åtkomstnummer.")
4.
Tryck på [Ja].
5.
Tryck på [Stäng].
52YS-0FW