Registrera mottagare

Adressboken är en funktion som används för att lagra e-post-, fax-, I-fax- och filservermottagare. Adressboken är indelad i tio adresslistor och snabbvalsknappar. Du kan lagra högst 1 800 mottagare, varav 1 600 mottagare i adresslistorna och 200 mottagare under snabbvalsknapparna. Om du programmerar en mottagare i adressboken sparar du tid genom att du slipper mata in mottagarens adress varje gång du sänder ett jobb. När du lagrar dina egna e-postadresser kan du enkelt ange en svarsadress och använda funktionen Jobbet klart-meddelande.
Genom att lagra mottagare i adressboken kan du snabbt och enkelt ange dem när du konfigurerar olika inställningar.
Tillvalsprodukter krävs för att använda faxfunktionen. För information om vilka tillvalsprodukter som behövs för att använda faxfunktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
Du kan lagra följande typer av mottagare i adressboken:

E-post

Du kan lagra e-postadresser.
Du kan också lagra e-postadresser som du har hämtat i kataloglistorna på en server i nätverket via LDAP.

Telefax

Du kan lagra såväl faxnummer som information om subadresser och lösenord.
Du kan också lagra faxnummer som du har hämtat i kataloglistorna på en server i nätverket via LDAP.

I-Fax

Du kan lagra I-Fax-adressen, läget och villkoren för mottagaren.
Du kan också lagra e-postadresser som du har hämtat i kataloglistorna på en server i nätverket via LDAP som I-Fax-adresser.

Fil

Du kan registrera ett protokoll, ett värdnamn, en sökväg osv för att lagra scannade dokument på en filserver.

Grupper

Du kan registrera flera mottagare av olika slag i en gruppadress. De registrerade mottagarna kan sedan grupperas och användas vid behov.

Obs!
Varje adresspost behandlas som en enskild post. Om du registrerar en viss e-postadress i en gruppadress, räknas den e-postadressen och gruppadressen som två separata poster. På samma sätt gäller att om ett faxnummer registreras i en gruppadress, räknas faxnumret och gruppadressen som två poster.
Du kan registrera e-post, I-Fax, filserver och gruppmottagare.
Om faxkortet har installerats eller om Sats för fjärrfax är aktiverad, kan du registrera faxnummer och gruppadresser som innehåller faxmottagare i adressboken.
Mottagare som har lagrats i adressboken kan exporteras som en fil till datorn och därefter importeras till maskinen. För anvisningar om hur du lagrar en mottagare, se "Loading an Address List."i
Om du vill hantera mottagare med läget Hantering av åtkomstnummer anger du [Hantera åtkomstnummer för adressböcker] till 'På' i [Ange mottagare] (Inställningar/registrering). (Se "Hantera adressboken med åtkomstnummer.")
Om du inte har gjort alla nödvändiga inställningar av mottagare efter att du har registrerat åtkomstnumret, visas skärmen där du anger mottagarinställningar igen.
Åtkomstnumret kan bestå av högst 7 siffror. Om du skriver färre än 7 siffror lagras numret med inledande nollor.
Exempel: Om <321> skrivs in, lagras <0000321>.
Du kan inte lagra ett åtkomstnummer med bara nollor, exempelvis <0000000>. Om du anger ett nummer som börjar med noll, t.ex. <02> eller <002>, ignoreras nollorna och numret registreras som <0000002>, detsamma som om du angett <2>.
Du kan inte registrera nya mottagare i en gruppadress. Registrera mottagare i adressboken i förväg.
När du registrerar mottagare i en gruppadress kan du bara välja och lagra mottagare som du har registrerat i samma adresslista.
Exempel på inställningar som är nödvändiga för att skicka dokument till en filserver finns i "Setting Up a Computer as a File Server."
52YS-0FF