Registrera ett faxnummer

Det här läget kan ställas in när fjärrfaxfunktionen är tillgänglig för användning. Information om tillvalsprodukter som krävs för att använda fjärrfaxfunktionen finns i "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Registrera mottagare] → [Ange mottagare].
3.
Tryck på [Registrera ny mottag.].
4.
Tryck på [Fax].
5.
Tryck på [Namn].
6.
Skriv ett namn för mottagaren → tryck på [Nästa].
7.
Tryck på listrutan → välj en av adresslistorna 1 till 10.
Adresslistor är ett praktiskt sätt att kategorisera mottagarna.
Det faxnummer som du anger lagras i den valda adresslistan.
8.
Skriv mottagarens faxnummer med - (siffertangenterna), och .
Instruktioner om hur du utför den här åtgärden från displaybilden Fax finns i Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner i "Översikt över den här funktionen."
VIKTIGT!
Du kan inte infoga en paus i början av nummer.
Obs!
Om du anger en paus i slutet av numret blir pausen alltid 10 sekunder lång.
Tryck på [Ange detaljer] för att ange inställningar för subadress, lösenord, ECM-sändning, sändhastighet och fjärrsamtal. Om maskinen är inställd på att använda flera linjer kan du även välja den linje som ska användas för sändning.
Tryck på [Ange detaljer] → ange varje inställning → tryck på [OK].
[Subadress], [Lösenord]:
Tryck på [Subadress] → ange mottagarens lösenord med - (siffertangenterna), och .
Tryck på [Lösenord] → ange mottagarens lösenord med - (siffertangenterna), och .
Tryck på [Bekräfta] → skriv mottagarens lösenord en gång till för att bekräfta det → tryck på [OK].
Om mottagaren inte har ställt in något lösenord för målsubadressen, behöver du inte ange något lösenord.
<Sändningshastighet>:
Tryck på listrutan <Sändningshastighet> → välj <Sändningshastighet>.
Om det tar lång tid innan dokumentöverföringen startar, kan det bero på att de lokala telefonlinjerna har låg kvalitet. Välj en lägre hastighet. Du kan välja [33600 Bit/s], [14400 Bit/s], [9600 bit/s] eller [4800 bit/s].
<Linjeval>:
Tryck på <Linjeval> listrutan → välj linjen.
VIKTIGT!
Det antal linjer du kan välja avgörs av inställningen för [Antal sändningsrader] i [S.-inställningar för fjärrfax] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/registrering). (Se "Sändningsinställningar för fjärrfax.")
[Auto]: ]: En linje väljs utifrån de inställningar du gjort för [Prioriterad S.] i Välj sändningslinje i [Funktionsinställningar] (Inställningar/registrering). (Se "Sändningsinställningar för fjärrfax.")
<Fjärrsamtal>:
Tryck på <Fjärrsamtal> listrutan → välj önskad inställning.
Välj [Fjärrsamtal (1)] om det ofta inträffar sändfel när du ringer utländska nummer (och numret finns lagrat i adressboken). Om felen kvarstår, försök välja [Fjärrsamtal (2)] eller [Fjärrsamtal (3)].
<ECM S.>:
Välj [På] om du vill använda ECM-sändning.
VIKTIGT!
Om du vill koppla en subadress till sändjobbet måste du se till att mottagarens faxenhet kan hantera subadresser enligt ITU-T-standarden. (Se "Sända med en subadress.")
9.
Tryck på [Stäng] → [OK].
Om du använder Hantering av åtkomstnummer för adressboken, utför du följande åtgärd.
Tryck på [Nästa] → [Åtkomstnummer] → [Åtkomstnummer].
Ange åtkomstnumret med - (siffertangenterna) → tryck på [Bekräfta].
Ange åtkomstnumret igen → tryck på [OK] → [OK].
52YS-0FJ