Ta bort bakgrundsbilder vid generering av Word-filer

Du kan ange att inte inkludera bakgrundsbilder vid generering av sökbara Word-filer. Med den här inställningen kan du generera Word-filer som är enkla att redigera eftersom onödiga bilder har tagits bort.
Obs!
Mer information om att generera Word-filer finns i "Sökbar PDF/XPS/OOXML" i "Scanna och skicka" och "Sökbara PDF/XPS/OOXML-filer" i "Scanna och lagra".

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Generera fil].
3.
Tryck på [Inkludera bakgrundsbilder I Word-fil].
4.
Tryck på [OK] → [Av].
När [På] har valts, inkluderas bakgrundsbilder i Word-filer.
52YS-09U