Minnesmedieinställningar

Du kan begränsa lagringen av filer till minnesenheten och utskrift av filer från minnesenheten.
Om [Använd utskriftsfunktion] är inställt på 'Av':
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Lagra/få åtkomst till filer] → [Minnesenhetsinställningar].
3.
Tryck på [Använd scannings-/utskriftsfunktion].
4.
Välj [Av] för de alternativ som ska begränsas → tryck på [OK].
Tryck på [På] om du inte vill begränsa ett alternativ.

Obs!
Inställningarna aktiveras endast efter att du startat om maskinen. För anvisningar om hur man startar om maskinen (stänger av och sedan slår på huvudströmbrytaren), se "Slå på strömmen."
52YS-0F6