Arbetsgång för åtgärder för allmänna användare

Om hantering av avdelnings-ID används

1.
Ange följande.
Tryck på [Avd-ID] → ange ett avdelnings-ID.
Tryck på [PIN-kod] → ange en PIN-kod.
2.
Tryck på [Logga in].
Du kan också trycka på (Logga in/ut) för att logga in.
3.
Tryck på .
4.
Visa den önskade inställningen från listan.
Åtgärder som är begränsade visas nedtonade och kan inte väljas.
5.
Ange inställningen → tryck på [Stäng].
Tryck på [Upp] om du vill flytta en nivå upp.
6.
När du är klar med att ange inställningar, loggar du ut genom att trycka på [Logga ut] nedtill till höger på skärmen.

Om SSO-H används

1.
Ange följande.
Tryck på [Användarnamn] → skriv ett användarnamn → tryck på [OK].
Tryck på [Lösenord] →ange ett lösenord → tryck på [OK].
2.
Tryck på [Logga in].
Du kan också trycka på (Logga in/ut) för att logga in.
3.
Tryck på .
4.
Visa den önskade inställningen från listan.
Åtgärder som är begränsade visas nedtonade och kan inte väljas.
5.
Ange inställningen → tryck på [Stäng].
Tryck på [Upp] om du vill flytta en nivå upp.
6.
När du är klar med att ange inställningar, loggar du ut genom att trycka på [Logga ut] nedtill till höger på skärmen.

Om vare sig hantering av avdelnings-ID och SSO-H används

1.
Tryck på .
2.
Visa den önskade inställningen från listan.
Åtgärder som är begränsade visas nedtonade och kan inte väljas.
3.
Ange inställningen → tryck på [Stäng].
Tryck på [Upp] om du vill flytta en nivå upp.
52YS-052