Byta skärmspråk/tangentbord med pekskärmen

Du kan välja vilket språk/tangentbord som ska visas på pekskärmen.
Obs!
Om du vill använda den här funktionen måste du ställa in [Omkopplare för språk/tangentbord Av/På] på 'På'. (Se "Aktivera Omkopplare för språk/tangentbord.")

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Visa inställningar] → [Växla språk/tangentbord].
3.
Välj språk i listan → tryck på [OK].
Om du vill ändra tangentbordslayouten, tryck på [Ställ in] → välja tangentbordslayout i listan → tryck på [OK].
Obs!
Vissa meddelanden visas kanske inte på rätt sätt på det valda språket. Starta i så fall om maskinen (stäng av den och starta den igen). För anvisningar om hur man startar om maskinen (stänger av och sedan slår på huvudströmbrytaren), se "Slå på strömmen."
Om du använder SSO-H som inloggningstjänst och det språk som angetts på maskinen skiljer sig från språket som angetts i Active Directory, visas inte avsändarens fullständiga namn i e-post som skickas till mottagaren.

Obs!
Även om du byter visningsspråk ändras inte vissa objekt.
52YS-068