Tillbehör

Genom att kombinera tillval kan du använda funktioner mer effektivt.

Om High Capacity Cassette Feeding Unit-D/Copy Card Reader is installed

High Capacity Cassette Feeding Unit-D

Om du installerar High Capacity Cassette Feeding Unit-D kan du lägga till en papperslåda med standardkapacitet och en papperslåda med hög kapacitet. High Capacity Cassette Feeding Unit-D

Copy Card Reader

Du kan implementera Hantering av avdelnings-ID med hjälp av kortläsaren. Copy Card Reader

När Cassette Feeding Unit-AR installerats

Cassette Feeding Unit-AR

Låter dig lägga till en papperslåda. Möjliggör att du kan lägga till papper i annat format än det som angetts för papperslåda 1 och dessutom tillkommer förvaringsutrymme. Cassette Feeding Unit-AR

Om Cassette Module-AG/Envelope Cassette Module-A is installed

Cassette Module-AG

Detta kan användas för att fylla på papper i annat format än det som angetts för papperslåda 1. Cassette Module-AG
Upp till tre enheter av det här alternativet kan installeras. Tillgängliga kombinationer av papperskällor anges i Tillgängliga kombinationer av papperskällor.

Envelope Cassette Module-A

Du kan lägga till en papperslåda avsedd för kuvert. Envelope Cassette Module-A
Upp till två enheter av det här alternativet kan installeras. Tillgängliga kombinationer av papperskällor anges i Tillgängliga kombinationer av papperskällor.

Tillgängliga kombinationer av papperskällor

För information om vilka tillvalskombinationer som kan installeras i maskinen, kontakta närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare.
Vissa inställningar visas kanske inte, beroende på konfigurationen av tillbehör som installerats på maskinen.
8C33-023