Envelope Cassette Module-A

Du kan lägga till en papperslåda avsedd för kuvert. Detta gör att du kan starta utskriften på kuvert snabbare och enklare.

Papperslåda

Fylla på kuvert. Fylla på kuvert i Envelope Cassette Module-A

Höger lucka

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp i papperskälla

Pappersstoppsindikator

Anger återstående mängd kuvert. Märket flyttas nedåt vartefter återstående mängd kuvert minskar.
Om du använder maskinen på annat än golv, t.ex. skrivbord eller hylla, kan bara en enhet av det här alternativet installeras. Tillgängliga kombinationer av papperskällor

Fylla på kuvert i Envelope Cassette Module-A

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på kuvert i önskad riktning och vad du måste göra innan du fyller på kuvert. En beskrivning av hur du fyller på kuvert i papperslådan finns i Grundläggande metod för papperspåfyllning.
1
Innan du fyller på kuvert. Innan du fyller på kuvert
2
Justera pappersledarnas läge.
3
Fyll på kuverten.
Fyll på kuverten enligt nedan med framsidan (sidan utan limmade områden) uppåt.
Stäng flikarna och fyll på kuverten så att flikarna är vända mot dig.
Kuvert kanske inte kan matas på rätt sätt om de fylls på i en vinkel.
Överskrid inte gränslinjen när du fyller på kuvert
Kontrollera att kuvertbunten inte överstiger pappersgränslinjen (). Om du fyller på för många kuvert kan det leda till pappersstopp.
När du skriver ut kuvert, ta bort dem från utmatningsfacket i omgångar om 10.
8C33-027