Pappersstopp i papperskälla

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.
Bekräfta före hantering
Stäng alla luckor som är öppna.

Rensa pappersstopp i papperslåda 1

1
Öppna den högra luckan på huvudenheten.
2
Kontrollera om papper har fastnat runt matningsvalsen.
Fäll upp utmatningsskenan.
Öppna utmatningsstyrskenan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Vidrör inte det ljusblå vredet på insidan av utmatningsskenan. Det kan orsaka pappersstopp.
Stäng utmatningsskenan.
3
Kontrollera om papper har fastnat i papperslåda 1.
Håll i papperslådans handtag och dra ut den så långt det går.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
För försiktigt in papperslådan i maskinen.
4
Stäng försiktigt höger lucka på huvudenheten tills du hör ett klickljud.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.

Rensa pappersstopp i papperslåda 2

1
Öppna den högra luckan på huvudenheten.
2
Kontrollera om papper har fastnat runt matningsvalsen.
Fäll upp utmatningsskenan.
Öppna utmatningsstyrskenan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Vidrör inte det ljusblå vredet på insidan av utmatningsskenan. Det kan orsaka pappersstopp.
Stäng utmatningsskenan.
3
Stäng försiktigt höger lucka på huvudenheten tills du hör ett klickljud.
4
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådans högra lucka.
Öppna den högra luckan på papperslådan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
5
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådan.
Håll i papperslådans handtag och dra ut den så långt det går.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
För försiktigt in papperslådan i maskinen.
6
Stäng försiktigt höger lucka på papperslådan tills du hör ett klickljud.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.

Rensa pappersstopp i papperslåda 3 och 4

1
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådans högra lucka.
Öppna den högra luckan på papperslådan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
2
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådan.
Håll i papperslådans handtag och dra ut den så långt det går.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
För försiktigt in papperslådan i maskinen.
3
Stäng försiktigt höger lucka på papperslådan tills du hör ett klickljud.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
8C33-01X