Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner

Tryck på <Scanna och skicka> (Skärmbilden <Hem>) så visas skärmbilden med grundläggande faxfunktioner.

<Adressbok>

Du kan ange en mottagare och plats att spara som har registrerats i adressboken.

<Snabbval>

Du kan ange en mottagare och plats att spara som har registrerats i snabbvalsknapparna.

<Ny mottagare>

Du kan ange mottagare manuellt som inte är registrerade i adressboken eller i snabbvalsknappar.

<Tidigare inställningar>

Tryck här för att återkalla tidigare inställningar. Grundläggande funktioner för scanning av original

Tryck på den här ikonen för att registrera de aktuella inställningarna i <Favoritinställningar> i  och ändra vilken knapp som visas i .
Hantera maskinen
Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner

<Favoritinställningar>

Här registrerar du ofta använda scanningsinställningar i förväg, för att enkelt återkalla dem vid behov. Hantera maskinen

Aktuell inställningsstatus och inställningsknappar

Visar status för inställningar som upplösning och filformat. Kom ihåg att bekräfta inställningarna för att scanna på rätt sätt. Om du vill ändra inställningarna, tryck på önskad knapp. Grundläggande funktioner för scanning av original

Knappar för funktionsinställningar

Visar de mest använda knapparna i <Alternativ>. Du kan också trycka på  för att ändra vilka knappar som visas för tillfället.
Om knappen för den funktion som du vill använda inte visas, tryck på <Alternativ> och välj önskad knapp. Grundläggande funktioner för scanning av original

<Alternativ>

Visar alla funktionsinställningsknappar. Du kan enkelt visa ofta använda funktionsinställningsknappar i .

<Cc Bcc>

Du kan ange e-postmottagare som Cc eller Bcc. Grundläggande funktioner för scanning av original

<Radera mott.>

Du kan ta bort den angivna mottagaren.

<Detaljer>

Du kan kontrollera detaljerad information om den angivna mottagaren.

<Ange mottagare>

Visar metoder för att ange mottagare eller en lista med angivna mottagare.

<Skicka till mig>

Gör det möjligt att direkt ange din e-postadress. Den här knappen är bara tillgänglig när du är inloggad till maskinen med personlig autentiseringshantering. Hantera användare

<Mobil portal>

Låter dig ange en mottagare från adressboken på en mobil enhet.
Grundläggande funktioner för scanning av original

<Personlig mapp>

Du kan ange din personliga mapp som har registrerats som en lagringsplats. Den här knappen är bara tillgänglig när du är inloggad till maskinen med personlig autentiseringshantering.
Konfigurera personliga mappar
Hantera användare
Du kan välja att dölja adressboken och snabbknapparna för att begränsa hur adressboken kan användas. <Begränsa användning av adressbok>
Vissa funktioner kan inte användas i kombination med varandra. Knappar som inte kan väljas, visas gråmarkerade.
Det totala antalet mottagare som har angetts visas högst upp till höger på skärmen.
8C33-08J