<Gemensamma>

Ange inställningar som är gemensamma för alla funktioner såsom inställningar för pappersmatning, inställningar för pappersutmatning, utskriftsinställningar, skanningsinställningar och generera fil.

<Inställn. för pappersmatning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>
Ange inställningar för pappersmatning som är gemensamma för alla funktioner.

<Inställningar f/pappersutmatn.>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>
Ange inställningar för pappersutmatning som är gemensamma för alla funktioner.

<Utskriftsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>
Ange inställningar för utskrift som är gemensamma för alla funktioner.

<Scanningsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>
Ange inställningar för scanning som är gemensamma för alla funktioner.

<Generera fil>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>
Ange inställningar för att generera filer som är gemensamma för alla funktioner.

<Ange verifieringsmetod>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>
Ange inställningarna för de autentiseringsmetoder som är gemensamma för alla funktioner.
8C33-0JY