<Inställn. för avancerat utrymme>

Ange inställningarna Avancerat utrymme.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Förenade inställningar för avancerat utrymme>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan ange de nödvändiga inställningarna för Avancerat utrymme i en batch. Ställa in Avancerat utrymme på Allmän
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Förenade inställningar för avancerat utrymme>
-*1
Nej
Ja
Nej
-
-
-
*1 Ställer in följande alternativ som krävs för att använda Avancerat utrymme.
<Öppen för allmänheten>
<Hantera autentisering>
<Tillåt att personligt utrymme skapas>
<Förhindra extern skrivning>
<Tillåtna filformat för lagring>
<Inställningar för WebDAV-server>
<SMB-serverinställningar>

<Öppen för allmänheten>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan ange hur du vill öppna Avancerat utrymme för allmänheten. Maskinen kan antingen öppnas externt som en SMB- eller WebDAV-server.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Öppen för allmänheten>
<Av>, <Av WebDAV>, <Av SMB>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar för WebDAV-server>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan ange säkerhetsinställningar som gäller för när du öppnar maskinen externt som en WebDAV-server.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för WebDAV-server>
<Autentiseringstyp>: <Grundinst.>, <Av>
<Använd TLS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tillåt att personligt utrymme skapas>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan välja om du vill tillåta att personligt utrymme skapas i Avancerat utrymme.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt att personligt utrymme skapas>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Ta bort alla personliga utrymmen>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan ta bort alla personliga utrymmen i Avancerat utrymme.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ta bort alla personliga utrymmen>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Initiera delat utrymme>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan radera alla mappar och filer som lagrats i det delade utrymmet i Avancerat utrymme.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Initiera delat utrymme>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
Användare med administratörsbehörighet kan radera enstaka mappar eller alla mappar i delat utrymme från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)  [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Store/Access Files] [Delete Shared Space]

<Förhindra extern skrivning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
För användare som har åtkomst till maskinen via en dator eller annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien, kan du ange om inte vill tillåta förhindra att skapa mappar eller spara filer i Avancerat utrymme som öppnas externt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Förhindra extern skrivning>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Restriktioner för följande åtgärder avbryts när denna inställning är inställd på <Av>.
Skapa mappar
Ändra namn på mappar
Ta bort mappar
Lagra dokument
Ändra namn på dokument
Radera dokument
Flytta/duplicera dokument och mappar
Även om detta alternativ har ställts in på <På> kan du skicka ett dokument till Avancerat utrymme för maskinen med hjälp av <Scanna och skicka> om en användare med administratörsbehörighet anger adressen till maskinen i nätverket (återkopplingsadressen). Ange följande IP-adress och värdnamn för återkopplingsadressen.
IPv4: 127.0.0.1
IPv6: 0:0:0:0:0:0:0:1 eller ::1
Värdnamn: localhost\

<Hantera autentisering>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan välja om du vill hantera autentisering av användare med åtkomst till Avancerat utrymme. Om du vill tillåta att personligt utrymme skapas en, måste du ställa in den här inställningen <På>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Hantera autentisering>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tillåtna filformat för lagring>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan ange vilka filformat som får sparas i Avancerat utrymme.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåtna filformat för lagring>
<Format som stöds av enhet>, <Vanliga kontorsformat>, <Alla>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Spara åtgärdslogg>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan välja om du vill skapa åtgärdsloggar för Avancerat utrymme. Om du använder åtgärdsloggar för Avancerat utrymme, kan du kontrollera och spåra registrerade användaråtgärder med hjälp av Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Dessutom kan loggarna sparas till en dator i CSV-format. Hantera loggar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Spara åtgärdslogg>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
8C33-0LJ