<Inställningar för åtkomst till lagrade filer>

Ange de gemensamma inställningarna som används när du använder lagrade filer.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Registrera/redigera favoritinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för åtkomst till lagrade filer>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning när du skriver ut. Du kan också ett tilldela favoritnamn till knappen och kontrollera de registrerade inställningarna. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
När du registrerar inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera/redigera favoritinställn.>
<Registrera>, <Ändra namn>, <Radera>, <Kontrollera innehåll> (<M1> till <M9>)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings

<Ändra standardinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för åtkomst till lagrade filer>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Åtkomst lagrade filer>.
När du registrerar inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
8C33-0LC