<Öppning>

Ange inställningarna beträffande tillgänglighetsfunktionerna för personer som har svårt att se skärmen eller mata in data.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Inställningar för tangentrepetering>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Öppning>
Du kan ställa in hur lång tid det ska gå innan tecken upprepas när du håller ned en knapp på pekskärmen, samt intervall mellan upprepningar.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för tangentrepetering>
<Standard>, <Något långsamt>, <Långsam>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Omvänd visning (färg)>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Öppning>
Du kan invertera skärmfärgerna på pekskärmen. Om du fortfarande tycker att det är svårt att läsa skärmen efter att ha justerat ljusstyrkan kan du pröva denna inställning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Omvänd visning (färg)>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Aktivera skärmförstoring>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Öppning>
På skärmbilden <Hem> och varje funktions grundinställningsskärm kan du zooma in eller ut genom att dra isär två fingrar (zooma in) eller knipa ihop två fingrar (zooma ut).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Aktivera skärmförstoring>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om <Aktivera skärmförstoring> är inställt på <På> och du vill förstora eller förminska förhandsgranskningsbilden för ett scannat dokument eller en sparad fil, använder du zooma in-/zooma ut-knapparna överst på förhandsgranskningsskärmbilden.

<Använd funktion för att Svepa/Nypa>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Öppning>
Du kan ange om du vill använda nypfunktionerna.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd funktion för att Svepa/Nypa>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Följande funktioner påverkas inte av den här inställningen.
Nypfunktionerna på skärmen <Visa bild>
MEAP-program
8C33-0JH