Specifikace systému

Tato část popisuje specifikace systému pro tento produkt. Změny specifikací jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění z důvodu vývoje a modernizace produktu.

Specifikace funkcí

V jakém prostředí stroj používat

7WAS-0W0