Systémové volitelné doplňky

Instalací systémových volitelných doplňků můžete vylepšit stávající funkce stroje.

Souprava pro tisk čárových kódů

Tento volitelný doplněk umožňuje tisk čárových kódů. Další podrobnosti získáte v příručce Bar Code Printing (Tisk čárového kódu) na webu s online příručkami.

Sada mezinárodních fontů PCL

Tento volitelný doplněk umožňuje přidat pro PCL tiskárnu níže uvedené fonty. Můžete tak provádět tisk s použitím různých jazyků v prostředí SAP Unicode.
Andale® and WorldType® Collection J (japonská verze)
Andale® and WorldType® Collection K (korejská verze)
Andale® and WorldType® Collection S (verze ve zjednodušené čínštině)
Andale® and WorldType® Collection T (verze v tradiční čínštině)
Kvůli rozdílnosti designu znaků v různých regionech jsou k dispozici čtyři verze fontů.

Faxová karta Super G3

„Faxová karta Super G3“ umožňuje odesílání a příjem faxů. Můžete také odesílat dokumenty vytvořené v aplikacích přímo z počítače prostřednictvím sítě. Faxování
S kartou je dodáván ovladač faxu umožňující faxování prostřednictvím počítače.

Faxová karta Super G3 2nd Line Fax Board (pouze Řada C357 / Řada C257)

Tento volitelný doplněk přidává přídavnou linku a umožňuje vám používat dvě linky pro odesílání a příjem faxů. Nastavení faxové linky
Funkce Zavěšení je k dispozici pouze pro linku 1 (standardní linka).

Souprava vzdáleného faxu

Tento volitelný doplněk je nezbytný pro použití funkce vzdáleného faxu. I přesto že stroj není vybavený faxovou kartou, můžete odesílat faxy prostřednictvím jiného stroje imageRUNNER ADVANCE v síti, který má nainstalovanou faxovou kartu. Použití vzdálených faxů

Rozšiřovací souprava pro IP FAX

S pomocí tohoto doplňku můžete používat IP fax, funkci pro odesílání a příjem faxů v síti TCP/IP, jako je například kancelářská síť LAN. Díky skutečnosti, že zařízení odesílají a přijímají faxy v rámci sítě, můžete snížit náklady na faxové vysílání. Rychlost vysílání IP faxu je vyšší než rychlost klasických faxových vysílání. Další podrobnosti získáte v příručce IP FAX Expansion Kit User's Guide (Uživatelská příručka k rozšiřovací soupravě pro IP FAX) na webu s online příručkami.

Připojovací souprava pro Bluetooth LE

Tato volba umožňuje komunikaci pomocí Bluetooth mezi strojem a mobilními zařízeními. Přímé připojení

Souprava NFC

Tato volba umožňuje jednoduché propojení stroje s mobilními zařízeními. Tisknout můžete také jednoduše přiložením mobilního zařízení ke stroji. Přímé připojení

Copy Card Reader

Umožňuje provádět správu ID oddělení ověřováním pomocí kontrolní karty. Podrobné informace viz Copy Card Reader.

Formáty souborů a požadované volitelné produkty

V některých případech jsou nutné volitelné produkty. Závisí to na souborovém formátu a funkci, kterou chcete používat. Podívejte se do tabulky.
: Standardní funkce : Vyžadované volitelné produkty   -: Nepodporováno
Formát souboru (detailní nastavení)
Skenovat a Odeslat / Skenovat a Uložit
JPEG
TIFF
PDF (Trace & Smooth)
PDF (Kompakt)
PDF (OCR (Prohl. text))
PDF (Šifrovat)
PDF (Podpis zařízení)
PDF (Podpis uživatele)
PDF (Formátovat na PDF/A)
XPS (Kompakt)
XPS (OCR (Prohl. text))
XPS (Podpis zařízení)
XPS (Podpis uživatele)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
S funkcí Přístup k uloženým souborům lze používat tyto formáty souborů: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Chcete-li tisknout jiné formáty, přesuňte soubory do počítače a tiskněte přes ovladač tiskárny apod.
7WAS-0W8