Základní způsob vkládání papíru

V této části je popsán způsob vkládání papíru, který se používá poměrně často, například běžného nebo recyklovaného. Papír, který používáte nejčastěji, ukládejte do zásuvky na papír. Víceúčelovou přihrádku používejte v případě, že potřebujete dočasně použít jinou velikost nebo typ papíru, než jaký je uložen do zásuvky na papír.
Použijte správný papír
Papír, který může způsobovat uvíznutí nebo chyby podávání, viz Bezpečnostní opatření týkající se papíru.
Pokud nastane chyba podávání papíru a nezdaří se tisk některých stránek, může stroj provést opakovaný tisk těchto stránek. Z tohoto důvodu může být vytištěno více listů papíru než nastavený počet listů, které se mají vytisknout.
U volitelných Cassette Module-AJ, Cassette Feeding Unit-AS nebo Cassette Feeding Unit-AT postupujte podle návodu pro zásuvku pro vkládání papíru.

Vkládání papíru do zásuvky na papír

1
Uchopte držátko zásuvky na papír a vytáhněte ji do krajní polohy.
2
Upravte polohu vodítek v zásuvce na papír.
Levé a přední vodítko zarovnejte s ukazatelem velikosti papíru, který chcete uložit. Stiskněte horní část každého vodítka, přidržujte ji stisknutou a posunem vodítko zarovnejte.
Posouvejte vodítka, dokud nezacvaknou na místo. Nebudou-li levé a přední vodítko správně nastavena, velikost papíru se na displeji dotekového panelu nezobrazí správně. Vodítka je třeba nastavit správně také proto, aby nedocházelo k zachycení papíru, zašpinění výtisků nebo vnitřních prostor stroje.
Indikátory velikosti papíru
U každého vodítka papíru v příslušné zásuvce jsou vyryty číslovky, které označují velikost papíru. Vztah mezi běžnými rozměry papíru a dvojicemi indikátorů pro velikost papíru je následující.


-LTR (Letter): 11 ([b_in_C0000_a]) x 8,5 ([b_in_C0000_b])
-LGL (Legal): 14 ([b_in_C0000_a]) x 8,5 ([b_in_C0000_b])
-EXEC (Executive): 10,5 ([b_in_C0000_a]) x 7,25 ([b_in_C0000_b])
-LTR (Letter): 11 () x 8,5 ()
-LGL (Legal): 14 () x 8,5 ()
-EXEC (Executive): 10,5 () x 7,25 ()
Vezměte prosím na vědomí, že indikátory velikosti papíru mohou obsahovat velikosti, které nejsou dostupné ve stroji. Informace o dostupných typech papíru viz Dostupný papír.
3
Připravte papír.
Sadu papíru dobře prolistujte a zarovnejte jeho okraje klepnutím o rovnou plochu.
Stoh papíru dobře prolistujte po všech čtyřech stranách.
Ujistěte se, že je mezi listy papíru dostatečné množství vzduchu.
4
Vložte papír.
Dbejte na to, aby nastavení velikosti papíru pro danou zásuvku na papír odpovídalo velikosti papíru, který chcete do zásuvky vložit.
Uložte sadu papíru tak, aby byla stranou určenou k tisku nahoru, a přiložte ji k boční stěně zásuvky na papír.
Při vkládání papíru nepřekračujte limitní čáru pro vkládání
Sada papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (). Uložení velkého množství papíru může způsobit zachycení papíru.
Budete-li používat papír s logem, při jeho ukládání do zdroje papíru dávejte pozor na jeho orientaci. Vkládání předtištěného papíru
Informace o papíru, který může být uložen do jednotlivých zásuvek na papír, naleznete v části Dostupný papír.
Jestliže jsou na obalu papíru instrukce o tom, jakou stranou papír uložit, řiďte se podle nich.
Papír může při podávání přečnívat nebo může docházet k zachycení papíru v závislosti na povrchu papíru. Změnou orientace papíru a jeho opětovným uložením lze omezit nežádoucí účinek povrchu papíru.
Dojde-li papír a tisk se zastaví, uložte do stroje novou sadu papíru. Tisk se znovu spustí po uložení nové sady papíru.
5
Zasuňte zásuvku na papír opatrně do stroje.
Při změně velikosti a typu papíru
Chcete-li do stroje uložit papír jiného typu, musíte změnit nastavení. Pokud tato nastavení nezměníte, zařízení nebude tisknout správně. Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
Při změně velikosti papíru změňte označení velikosti papíru dle potřeby (Připevnění štítku s příslušnou velikostí papíru). Vezměte prosím na vědomí, že indikátory velikosti papíru mohou obsahovat velikosti, které nejsou dostupné ve stroji.

Ukládání papíru do víceúčelové přihrádky

1
Otevřete víceúčelovou přihrádku.
Při vkládání papíru velkého formátu vysuňte nástavec přihrádky.
2
Vodítka papíru nastavte podle velikosti papíru.
Stlačte horní část levého vodítka a posuňte jej na značku, která odpovídá požadované velikosti papíru.
3
Připravte papír.
Sadu papíru dobře prolistujte a zarovnejte jeho okraje klepnutím o rovnou plochu.
Stoh papíru dobře prolistujte po všech čtyřech stranách.
Ujistěte se, že je mezi listy papíru dostatečné množství vzduchu.
4
Uložte papír do víceúčelové přihrádky; zasouvejte jej, dokud se nezastaví.
Uložte papír stranou určenou k tisku dolů.
Po úplném uložení papíru se zobrazí se obrazovka pro zadání velikosti a typu papíru.
Při vkládání papíru nepřekračujte limitní čáru pro vkládání
Sada papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (). Uložení velkého množství papíru může způsobit zachycení papíru.
Budete-li používat obálky nebo papír s logem, při jejich ukládání do zdroje papíru dávejte pozor na jejich orientaci.
Ukládání obálek
Vkládání předtištěného papíru
5
Zadejte velikost a typ papíru. Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce
TIPY
Tisk na zadní stranu potištěného papíru (2. strana 2str. listu)
Stroj umožňuje tisk na zadní stranu potištěného papíru. Vyrovnejte případné zvlnění potištěného papíru a vložte jej do víceúčelové přihrádky stranou určenou k tisku dolů.
Používejte pouze papír potištěný na tomto stroji.
Pokud dojde k zachycení papíru nebo rozptýlení toneru, stiskněte na obrazovce pro výběr typu papíru <2. strana 2str. listu>.
Ukládání transparentních listů
Pokud dojde k zavedení více listů nebo k jejich zachycení, vkládejte vždy jen jeden transparentní list.
Pokud necháte transparentní listy uložené v zásuvkách na papír nebo ve víceúčelové přihrádce, listy se mohou slepit a způsobit podání více papírů najednou nebo uvíznutí papíru. Po dokončení tisku nepoužité transparentní listy uložte do původního obalu a neskladujte je v prostorách s vysokou teplotou či vlhkostí.
7WAS-00U