Zadání velikosti a typu papíru

Vždy je třeba nastavit velikost a typ vloženého papíru. Pokud jste vložili do zařízení papír s jinými parametry než měl předchozí papír, je třeba změnit nastavení papíru.
Pokud nastavení neodpovídá velikosti a typu uloženého papíru, může dojít k zachycení papíru nebo k tiskové chybě.
7WAS-00Y