Fixace velikosti papíru a typ papíru k použití ve víceúčelové přihrádce

Pokud ve víceúčelové přihrádce používáte vždy papír stejné velikosti a typu, doporučuje se velikost a typ papíru pro účelovou přihrádku pevně nastavit. Ušetříte si tak práci s nastavováním při každém vložení papíru do víceúčelové přihrádky.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Nastavení papíru>  <Výchozí víceúčelové přihrádky>.
3
Stiskněte tlačítko <Použít přednastavené>  <Uložit>.
4
Vyberte velikost papíru.
Když do paměti ukládáte papír standardní velikosti
Když do paměti ukládáte papír vlastní velikosti
Při registraci obálek
5
Vyberte typ papíru a stiskněte <OK>.
6
Stiskněte tlačítko <OK>.
7
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
7WAS-013