Kompletace s pomocí sešívačky

Po dokončení tisku s pomocí funkce třídění v pořadí stran nebo do skupin můžete kopie dokumentu svázat s pomocí sešívačky.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <Kompletace>.
5
Stiskněte <Sešít + Třídit> nebo <Sešít + Skupina>  <Další>.
<Sešít> se zobrazí pouze tehdy, když tisknete soubor PDF pomocí <Přístup k uloženým souborům>.
6
Vyberte polohu sešití.
V závislosti na kompletační funkci může být vyžadován finišer.
Díly a jejich funkce
Možnosti
V případě některých typů papíru nelze kompletační funkce používat. Specifikace hardwaru
Můžete zadat, která operace se má provést v případě, že na sešití čeká příliš mnoho listů najednou. <Akce, když je příliš mnoho listů k sešití>
Při konfiguraci nastavení v <Přístup k uloženým souborům>
Funkce pro dokončení může být použita pouze tehdy, když tisknete soubor PDF/XPS nebo v případě souboru uloženého v poštovní schránce Mail Box.
7WAS-069