Možnosti

Funkce stroje lze rozšířit o další funkce instalací volitelných doplňků.
Bližší informace o systémovém volitelném zařízení viz Systémové volitelné doplňky.

Volitelné doplňky k dispozici

Vyhledání volitelných doplňků podle účelů použití

Chcete-li přidat zásuvky na papír

Chcete-li používat funkci ověření pro správu uživatelů podle oddělení

Chcete-li používat pomůcku při zavírání podavače

Některá nastavení se nemusejí zobrazit, což závisí na konfiguraci volitelných zařízení nainstalovaných na stroji.
7WAS-022