<Nastavení výstupu papíru>

Zadejte nastavení pro výstup papíru, která jsou společná pro všechny funkce.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Nemusí se u některých modelů nebo konfigurací nainstalovaných doplňků objevit.

<Output Tray Settings> (pouze Řada C477) *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Pro každou funkci lze nastavit výstupní přihrádku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení výstupní přihrádky>
<Přihrádka A>: <Kopie>, <Přístup k uloženým souborům>, <Tiskárna>, <Příjem>, <Jiné>, <IP fax>*1, <Fax>*1
<Přihrádka B>: <Kopie>, <Přístup k uloženým souborům>, <Tiskárna>, <Příjem>, <Jiné>, <IP fax>*1, <Fax>*1
<Přihrádka C>: <Kopie>, <Přístup k uloženým souborům>, <Tiskárna>, <Příjem>, <Jiné>, <IP fax>*1, <Fax>*1
Ano
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušné volitelné zařízení.

<Úlohy s přesahem> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Toto vám umožní změnit výstup pro každou úlohu při současném tisku více úloh.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Úlohy s přesahem>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Toto vám umožní vložit zadaný papír na začátku každé úlohy při současném tisku více úloh.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Oddělovač úloh mezi úlohami>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Změnit> (Vybrat zdroj papíru)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Toto vám umožní vložit zadaný papír pro požadovaný počet sad kopií pro oddělení sad. Pokud nastavíte tuto volbu, papír se vloží při tisku v režimu Třídit (Pořadí stran), Přesah a Sešít.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Oddělovač úloh mezi kopiemi>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<kopie> (1 až 10 až 9999)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Změnit> (Vybrat zdroj papíru)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Používáte-li režim Skupina, nelze vkládat listy oddělovače úloh mezi sady kopií.

<Akce, když je příliš mnoho listů k sešití> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Můžete zadat postup, který se má provést v případě nadměrného počtu listů k sešití.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Akce, když je příliš mnoho listů k sešití>
<Tisknout bez sešití>, <Zrušit tisk>
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Informace o tisku se sešíváním viz Kompletace s pomocí sešívačky.

<Povolit přesah pro jednostránkové tiskové úlohy> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Když v tomto nastavení zadáte možnost <Zap>, můžete vyřizovat jednostránkové tiskové úlohy s odsazením listu v těchto situacích:
Při příjmu úlohy je zadán posun
Při příjmu úlohy je zadán tisk více kopií
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit přesah pro jednostránkové tiskové úlohy>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pro úlohy kopírování nelze toto nastavení použít.
7WAS-0K0