Používání WSD

„WSD (webové služby v zařízeních)“ představují funkci hledání zařízení nacházejících se na síti. S pomocí funkce WSD lze z počítače automaticky vyhledat stroj v síti a spustit skenování originálu na stroji. Tato funkce se nazývá „Skenování WSD“. Před začátkem skenování WSD je třeba provést několik operací. Příprava k použití Skenování WSD
Funkce Skenování WSD není k dispozici v následujících případech.
Je aktivován ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Použití systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Jako přihlašovací služba se používá Ověření pomocí ID oddělení Změna přihlašovacích služeb

Příprava k použití Skenování WSD

Z ovládacího panelu
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Nastavení WSD>.
3
Stiskněte <Zap> pro <Použít funkci skenování WSD>.
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
Z počítače
5
Otevřete složku tiskárny. Zobrazení složky tiskárny
6
Klikněte na [Přidat zařízení].
7
Vyberte tento stroj a klikněte na [Další].
Dále pokračujte podle pokynů na obrazovce.
Jestliže se tento stroj nezobrazí, může jít o problém s nastavením Firewallu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k počítači.
7WAS-09H