Zachycení papíru ve zdroji papíru

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a papír odstraňte podle uvedeného postupu.
Co zkontrolovat před zahájením
Zavřete otevřené kryty.

Odstraňování papíru zachyceného v zásuvce na papír 1

1
Otevřete pravý kryt hlavní jednotky.
2
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve vodítku podávání papíru.
Zvedněte přenášecí jednotku.
Otevřete vodítko podávání papíru umístěné proti vám.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Přiklopte vodítko podávání papíru.
3
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v zásuvce na papír 1.
Uchopte držátko zásuvky na papír a vytáhněte ji do krajní polohy.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Zasuňte zásuvku na papír opatrně do stroje.
4
Opatrně zavřete pravý kryt hlavní jednotky, dokud se neozve cvaknutí.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.

Odstraňování papíru zachyceného v zásuvce na papír 2

1
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v pravém krytu zásuvky na papír.
Otevřete pravý kryt zásuvky na papír.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
2
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v zásuvce na papír.
Uchopte držátko zásuvky na papír a vytáhněte ji do krajní polohy.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Zasuňte zásuvku na papír opatrně do stroje.
3
Opatrně zavřete pravý kryt zásuvky na papír, dokud se neozve cvaknutí.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.

Odstraňování papíru zachyceného v zásuvkách na papír 3 a 4

1
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v pravém krytu zásuvky na papír.
Otevřete pravý kryt zásuvky na papír.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
2
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v zásuvce na papír.
Uchopte držátko zásuvky na papír a vytáhněte ji do krajní polohy.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Zasuňte zásuvku na papír opatrně do stroje.
3
Opatrně zavřete pravý kryt zásuvky na papír, dokud se neozve cvaknutí.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
7WAS-01X