Ve finišeru došlo k zachycení svorek (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ)

1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Vytáhněte zásobník se svorkami.
Podržte zelené kolečko na zásobníku svorek a vytáhněte ho přímým tahem ven.
3
Ze zásobníku se svorkami odstraňte zachycené svorky.
Tlakem nahoru zdvihněte kolečko na zásobníku svorek.
Odstraňte veškeré zachycené a odkryté svorky.
Vraťte kolečko na zásobníku svorek do původní polohy.
4
Podržte zelené kolečko na zásobníku svorek a zatlačte zásobník co nejdále dovnitř.
5
Zavřete přední kryt finišeru.
Kvůli změně polohy svorek se může automaticky provést sešití na sucho.
7WAS-021