<Tiedonhallinta>

Määritä datan hallinta-asetukset, mukaan lukien se, miten dataa tuodaan, viedään ja asetusdata alustetaan.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Tuo/Vie>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Tiedonhallinta>
Määritä asetustiedojen tuonti-/vientiasetukset.

<Kiintolevyn tietojen täydellinen poisto>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Tiedonhallinta>
Määritä asetukset toiminnolle, jolla tallennuslaitteen data poistetaan täysin.

<Alusta kaikki data/asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Tiedonhallinta>
Valitse kaikki laitteen asetukset palautettaviksi tehtaan oletusarvoihin ja kaiken laitteeseen tallennetun tiedon poistamisen. Normaalisti tämä toimenpide ei ole tarpeen, mutta on hyödyllistä poistaa henkilökohtaiset tai luottamukselliset tiedot, kun laite hävitetään. Alusta kaikki data/asetukset
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Alusta kaikki data/asetukset>
<Nolladata kerran>, <Satunnainen data kerran>, <Satunnaisdata 3 kertaa>, <Satunnaisdata 9 kertaa>, <DoD-vakio>
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
-

<TPM-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Tiedonhallinta>
Jos TPM-asetus on aktivoitu, voit turvallisesti tallentaa TPM-siruun salausavaimen (TPM-avaimen), joka salaa luottamukselliset tiedot, kuten salasanan, julkisen avainparin TLS-yhteyttä varten ja käyttäjävarmenteen, jotka on tallennettu laitteeseen. Näin tekemällä ehkäiset laitteen luottamuksellisten tietojen vuotamisen. Voit myös palauttaa järjestelmän, mikäli TPM-siru vaurioituu, kun palautat TPM-avaimen. TPM:n käyttäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<TPM-asetukset>
<Käytä TPM-muotoa>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Ei
Ei
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Varmuuskop. TPM-avain>
<Salasana>: (enintään 12 merkkiä)
<Palauta TPM-avain>
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
-
*1 Jos <TPM-asetukset>-asetus on <Kyllä>, muista varmuuskopioida TPM-avain tuonnin vastaanottajalaitteessa.
7WEC-0R6