Podajnik

Mechanizm podawania oryginału
Automatyczny podajnik dokumentów
Rozmiar/typ oryginału
Rozmiar oryginałów
Maks.:216,0 mm x 355,6 mm*1*2
Min.: 48,0 mm x 128,0 mm*3
Gramatura oryginałów
Pełny kolor
Skanowanie jednostronne/dwustronne: od 64 g/m² do 128 g/m²
Czarnobiałe
Skanowanie jednostronne (seria A/B):od 42 g/m² do 128 g/m²
Skanowanie jednostronne (seria formatu calowego):od 50 g/m² do 128 g/m²
Skanowanie dwustronne:od 50 g/m² do 128 g/m²
Oryginały wizytówek: 80 g/m² do 220 g/m² (0,1 mm do 0,23 mm grubości)
Oryginały formatu A6R lub mniejszych: 50 g/m² do 128 g/m²
Długie oryginały: 60 g/m² do 90 g/m²
Pojemność tacki na oryginały
100 arkuszy (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
10 arkuszy (mniej niż 50 g/m²)
10 mm wysokości lub mniej (więcej niż 80 g/m²)
Oryginały wizytówek:25 arkuszy
Długie oryginały: 1 arkusz
Szybkość skanowania oryginałów
(A4/LTR)
Skanowanie jednostronne
Skanowanie (300 dpi x 300 dpi)
Pełny kolor:
95 stron/minutę (A4)
100 stron/minutę (LTR)
Czarno-biały:
95 stron/minutę (A4)
100 stron/minutę (LTR)
Kopiowanie (300 dpi x 600 dpi)
Pełny kolor: 50 str./min
Czarno-biały: 50 str./min
Skanowanie dwustronne
Skanowanie (300 dpi x 300 dpi)
Pełny kolor:
190 stron/minutę (A4)
200 stron/minutę (LTR)
Czarno-biały:
190 stron/minutę (A4)
200 stron/minutę (LTR)
Kopiowanie (300 dpi x 600 dpi)
Pełny kolor: 100 str./min
Czarno-biały: 100 str./min
*1 Długi oryginał: 355,6 mm do 630,0 mm (tylko jeden oryginał w przypadku skanowania jednostronnego)
*2 Oryginały wizytówek: 55,0 mm x 91,0 mm
*3 Oryginały wizytówek: 48,0 mm x 85,0 mm
7WF7-02C