Wprowadzenie (O urządzeniu)

Niniejszy rozdział dostarcza podstawowych informacji dotyczących korzystania z urządzenia, jak np. opis części i metod ładowania papieru. W sekcji tej znajdują się także informacje na takie tematy jak procedury konserwacji modułu głównego, rozwiązywanie problemów z blokowaniem się papieru lub zszywek, a także dane techniczne urządzenia.

Instrukcje dostarczane z urządzeniem

Sekcja ta opisuje różne instrukcje, do których należy zajrzeć w poszukiwaniu informacji o tym jak korzystać z Podręcznika użytkownika (niniejszej instrukcji) oraz funkcji urządzenia i procedur operacyjnych.

Podzespoły oraz ich funkcje

W tej sekcji opisano zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia oraz ich funkcje.

Włączanie urządzenia

W tym rozdziale opisano sposób włączania i wyłączania urządzenia.

Umieszczanie oryginałów i ładowanie papieru

Sekcja ta opisuje w jaki sposób umieścić oryginały, które mają zostać zeskanowane oraz jak załadować papier do drukowania.

Konserwacja głównego modułu

W niniejszej części opisano czynności konserwacyjne i kontrolne dotyczące urządzenia, takie jak regularne czyszczenie i wymiana materiałów eksploatacyjnych.

Usuwanie zaciętego papieru

W niniejszej części opisano jak należy postępować w przypadku zacięcia się papieru w trakcie korzystania z urządzenia.

Usuwanie zablokowanych zszywek (opcjonalne)

W niniejszej części opisano jak należy postępować w przypadku zablokowania się zszywek w trakcie korzystania z urządzenia.

Opcje

Aby zwiększyć efektywność eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z opisem wyposażenia opcjonalnego.

Dane techniczne urządzenia

Niniejsza sekcja zawiera dane techniczne głównego zespołu i elementów opcjonalnych urządzeń.

Dodatkowe informacje

Niniejsza sekcja zawiera informacje o zrzeczeniu się odpowiedzialności i prawach autorskich.
7WF7-000