Specyfikacja sprzętowa

Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne głównego zespołu i opcjonalnych urządzeń. Należy mieć na uwadze, że dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku ulepszenia produktu lub udostępnienia nowej wersji.

Dane techniczne urządzenia

Dane techniczne wyposażenia opcjonalnego

7WF7-029