Copy Card Reader

Jeżeli w urządzeniu zainstalujesz „Copy Card Reader”, możesz przeprowadzać Zarządzanie NI wydziału za pomocą kart kontrolnych. Użytkownicy muszą się uwierzytelnić przed rozpoczęciem pracy, na przykład kopiowania lub faksowania (Konfiguracja ustawień Zarządzania NI wydziału). Aby uzyskać informacje na temat maksymalnej dopuszczalnej liczby zarejestrowanych użytkowników, patrz Funkcje zarządzania. W zależności od kraju bądź regionu użytkownika Copy Card Reader może nie być dostępna.

Szczelina na kartę

Włóż kartę kontrolną.

Karta kontrolna

Karty kontrolne używane z „Copy Card Reader”.
Wkładanie karty
Wyjmowanie karty
Jeśli jako usługa logowania ustawione zostanie uwierzytelnianie użytkownika poprzez uwierzytelnianie serwera w systemie uwierzytelniania użytkownika (zawierające uwierzytelniania poprzez serwer wraz z uwierzytelnianiem poprzez serwer + uwierzytelnianie poprzez urządzenie lokalne), nie można korzystać z Copy Card Reader. Zarządzanie użytkownikami
Jeżeli ekran Strona główna nie jest wyświetlany po włożeniu karty kontrolnej, sprawdź czy karta została wsunięta prawidłowo/czy nie jest uszkodzona/czy nie została zablokowana.
7WF7-027