Wyposażenie opcjonalne

Łącząc ze sobą różne opcje, można jeszcze bardziej zwiększyć wydajność urządzenia.

Jeżeli Cassette Feeding Unit-AT/Copy Card Reader jest zainstalowany

Cassette Feeding Unit-AT

Opcja ta umożliwia dodanie trzech szuflad na papier. Można ich używać do ładowania papieru formatu innego niż ten skonfigurowany dla szuflady na papier 1. Cassette Feeding Unit-AT

Copy Card Reader

Możesz stosować funkcję Zarządzania NI wydziału z wykorzystaniem czytnika kart. Copy Card Reader

Jeżeli zainstalowano Cassette Feeding Unit-AS

Cassette Feeding Unit-AS

Opcja ta umożliwia dodanie jednej szuflady na papier. Dzięki niej można ładować papier formatu innego niż ten skonfigurowany dla szuflady na papier 1, a dodatkowo element ten może pełnić funkcję schowka. Cassette Feeding Unit-AS

Jeżeli zainstalowano Cassette Module-AJ

Cassette Module-AJ

Opcja ta umożliwia dodanie jednej szuflady na papier. Można ich używać do ładowania papieru formatu innego niż ten skonfigurowany dla szuflady na papier 1. Cassette Module-AJ
Można zainstalować maksymalnie dwa zespoły dostępne w ramach tej opcji.

Dostępne kombinacje Cassette Module-AJ

Połączenie
Eksploatacja na podłodze
*
Eksploatacja nie na podłodze, np. na biurku albo półce
*
* W przypadku instalacji tej opcji z użyciem imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem firmy Canon.
Aby uzyskać więcej informacji, na temat łączenia ze sobą różnych elementów wyposażenia opcjonalnego, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Canon.
Niektóre ustawienia mogą być niedostępne, w zależności od konfiguracji wyposażenia opcjonalnego, dołączonego do urządzenia.
7WF7-023