Konserwacja głównego modułu

W niniejszej części opisano czynności konserwacyjne i kontrolne dotyczące urządzenia, takie jak regularne czyszczenie i wymiana materiałów eksploatacyjnych. Informacje na temat środków ostrożności, jakie należy podjąć podczas konserwacji można znaleźć w „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” umieszczonych w Przewodnik po często zadawanych pytaniach.

Czyszczenie podstawowe

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Inne funkcje

Środki ostrożności przy przenoszeniu urządzenia
7WF7-017