Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych

Po naciśnięciu przycisku  (Monitor stanu) wyświetlony zostanie ekran Monitor stanu, który umożliwia sprawdzenie poziomu tonera i innych wskazań stanu.
WSKAZÓWKI
Pozostałą ilość materiałów eksploatacyjnych można sprawdzić z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Sprawdzanie statusu urządzenia

Sprawdzanie poziomu toneru

Zaleca się sprawdzenie poziomu toneru przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości stron. Pozwala to uzyskać informację, czy konieczne jest przygotowanie nowego zasobnika z tonerem.
Naciśnij kolejno opcje  (Monitor stanu)  <Eksploatacyj./inne> sprawdź poziom tonera.

Sprawdzenie miejsca pozostałego w pojemniku na zużyty toner

Zaleca się sprawdzenie miejsca pozostałego w pojemniku na zużyty toner przed rozpoczęciem drukowania dużej ilości stron. Pozwala to uzyskać informację, czy konieczne jest przygotowanie nowego pojemnika na zużyty toner.
Naciśnij kolejno opcje  (Monitor stanu) <Eksploatacyj./inne>  sprawdź miejsce pozostałe w pojemniku na zużyty toner.

Kontrola pozostałej ilości zszywek

Zaleca się sprawdzenie pozostałej ilości zszywek przed rozpoczęciem tworzenia dużej ilości broszur. Pozwala to uzyskać informację, czy konieczne jest przygotowanie nowego zasobnika ze zszywkami.
Naciśnij kolejno opcje  (Monitor stanu) <Eksploatacyj./inne> sprawdź pozostałą liczbę zszywek.

Sprawdzanie szczegółowego statusu materiałów eksploatacyjnych

Istnieje możliwość sprawdzenia szczegółowego statusu materiałów eksploatacyjnych.
Naciśnij  (Monitor stanu) <Eksploatacyj./inne>  <Sprawdź materiały eksploat.>.

Ekran <Toner/zużyty toner>

Zostaną wyświetlone następujące informacje <Element>, <Nazwa pozycji>, <Stan> oraz <Pozostało dni>.

Ekran <Inny>

Zostaną wyświetlone następujące informacje <Element>, <Nazwa pozycji> oraz <Stan>.
W pozycji <Pozostało dni> na podstawie historii użycia wyświetlana jest przewidywana liczba dnia pozostałych do wymiany danego materiału eksploatacyjnego.
Nawet gdy w pozycji <Pozostało dni> wyświetlany jest status <Wymaga wymiany>, nie należy dokonywać wymiany, dopóki w obszarze wyświetlania statusu (na dole wyświetlacza panelu dotykowego) nie pojawi się komunikat mówiący o konieczności wymiany danego materiału eksploatacyjnego.
Przez pewien czas po włączeniu urządzenia wskazanie w pozycji <Pozostało dni> nie jest precyzyjne — w tym okresie wyświetlany jest status <1 rok lub więcej>. Ponadto liczba dni wyświetlanych zaraz po upływie tego czasu może być tymczasowo bardzo mała.
7WF7-01R