Regulacja gradacji

Jeśli jakość odwzorowania gradacji kolorów jest tak niska, że gradacja na wydrukowanym lub skopiowanym obrazie znacznie odbiega od tej z danych wydruku lub oryginalnego dokumentu, regulacja gradacji może pomóc w zniwelowaniu problemu.
Wyłącznie Seria C357 / Seria C257
W przypadku urządzenia imageRUNNER ADVANCE DX C357i / C257i dostępne są dwa rodzaje regulacji: Pełna regulacja i Szybka regulacja.
W przypadku urządzenia imageRUNNER ADVANCE DX C357P dostępne są dwa rodzaje regulacji: Regulacja wzrokowa (wyłącznie imageRUNNER ADVANCE DX C357P) i Automatyczna regulacja (wyłącznie imageRUNNER ADVANCE DX C357P).
Wyłącznie Seria C477
Istnieją dwie rodzaje regulacji: Pełna regulacja i Szybka regulacja.
Regulacje mogą nie być przeprowadzane efektywnie, jeżeli w urządzeniu będzie zbyt mała ilość tonera.

Pełna regulacja

Prawidłowo skoryguj gradację obrazu i zoptymalizuj poziom odtwarzania oryginału podczas drukowania. Informacje odnośnie optymalizacji będą przechowywane do czasu przeprowadzenia kolejnej, precyzyjnej korekcji.
Wyłącznie imageRUNNER ADVANCE DX C357P
Zapoznaj się z następującymi metodami regulacji gradacji.
Można używać następujących formatów/rodzajów papieru.
Format: A4, LTR
Typ: Cienki 1, Zwykły 1 do 2, Ponownie przetworzony 1 do 2
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu> <Automatyczna, Stopn. Regulacja> <Pełna regulacja>.
2
Wybierz papier i naciśnij przycisk <OK>.
3
Naciśnij przycisk <Rozpocznij Wydruk>.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
4
Połóż stronę testową na szklanej płycie roboczej.
Umieść stronę testową tak jak pokazano w instrukcji wyświetlonej na ekranie.
5
Zamknij podajnik i naciśnij <Rozpo. skano.>.
Urządzenie rozpocznie skanowanie strony testowej.
6
Otwórz podajnik i wyjmij stronę testową.
7
Powtórz czynności opisane w punktach od 3 do 6.
Aby zakończyć regulację, wydrukuj stronę testową dwa razy i zeskanuj ją po każdym wydrukowaniu.

Szybka regulacja

Ta regulacja zachowuje zoptymalizowany status uzyskany przez <Pełna regulacja>. Jeżeli wyniki tej regulacji nie są satysfakcjonujące, przeprowadź <Pełna regulacja>.
Wyłącznie imageRUNNER ADVANCE DX C357P
Zapoznaj się z następującymi metodami regulacji gradacji.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu> <Automatyczna, Stopn. Regulacja> <Skrócona Regulacja>.
2
Naciśnij przycisk <Start>.

Regulacja wzrokowa (wyłącznie imageRUNNER ADVANCE DX C357P)

Aby jakość odwzorowywania danych na wydruku była optymalna, można przeprowadzić kontrolę wzrokową i precyzyjnie dostosować gradację. Dane zapewniające optymalną jakość odwzorowania są zachowywane do momentu przeprowadzenia regulacji wzrokowej po raz kolejny.
W celu przeprowadzenia regulacji wzrokowej konieczne jest skorzystanie z tabeli kolorów dołączonej do urządzenia. Należy mieć ją po ręką.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna gradacja>  <Regulacja wizualna>.
2
Wybierz źródło papieru i naciśnij przycisk <OK>.
3
Naciśnij przycisk <Rozpocznij Wydruk>.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
Strona testowa to arkusz papieru z nadrukowanymi czterema paskami kolorów, który jest potrzebny do wykonania poniższych czynności.
4
Naciśnij przycisk <Wprowadź wartości>.
5
Porównaj kolory na stronie testowej i w tabeli kolorów, a następnie wprowadź wartości.
Przykład: Wprowadzanie wartości „Wysoki” dla koloru błękitnego
Zagnij stronę testową wzdłuż wykropkowanej linii „Wysoki” i przyłóż stronę testową do tabeli kolorów.
Przesuwaj stronę testową po arkuszu z próbkami, tak aby dokładnie porównać odcienie błękitu.
Wybierz odcień błękitu w tabeli kolorów najbardziej zbliżony do poziomu zabarwienia „Wysoki” dla koloru błękitnego na stronie testowej, a następnie odszukaj odpowiadającą mu wartość podaną w tabeli kolorów.
Dla wygody można zapisać wartość z tabeli kolorów w polu wydrukowanym na stronie testowej.
Wprowadź odszukaną wartość w komórce <W Gęstość (Wysoka)> dla koloru <Cyjankowy> na ekranie.
Przeprowadź porównanie odcieni dla pozostałych kolorów i wprowadź wartości.
6
Naciśnij przycisk <Rozpocznij Wydruk>.
Wydrukowana zostanie strona testowa po regulacji.
Aby zakończyć porównanie bez sprawdzania wyników regulacji, naciśnij opcję <Koniec>.
7
Sprawdź wyniki regulacji poprzez porównanie kolorów na stronie testowej po regulacji z tymi w tabeli kolorów.
Sprawdź, czy kolory na stronie testowej po regulacji są takie same jak kolory „Wysoki (3)”, „Średni (8)” i „Niski (13)” w tabeli kolorów.
Aby przeprowadzić regulację wzrokową po inicjalizacji wartości, należy nacisnąć opcje <Użyj początkowych ustawień>  <Włącz> przed naciśnięciem opcji <Regulacja wizualna> w punkcie 1.

Automatyczna regulacja (wyłącznie imageRUNNER ADVANCE DX C357P)

Opcja ta umożliwia przeprowadzenie prostej regulacji przed kolejną regulacją wzrokową.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna gradacja>  <Automatyczna regulacja>.
2
Naciśnij przycisk <Start>.
7WF7-0RK