<Ustawienia Wydruku Papieru>

Określ ustawienia podawania papieru, które są wspólne dla wszystkich funkcji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Może nie pojawić się w przypadku niektórych modeli lub konfiguracji opcji.

Wyłącznie <Output Tray Settings> (Seria C477) *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Dla każdej funkcji możesz zdefiniować tacę, na którą będą wyprowadzane wydruki.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Tacki Wyprowadzającej>
<Tacka A>: <Kopia>, <Dostęp do zapisanych plików>, <Drukarka>, <Odbiór>, <Inny>, <IP faksu>*1, <Faks>*1
<Tacka B>: <Kopia>, <Dostęp do zapisanych plików>, <Drukarka>, <Odbiór>, <Inny>, <IP faksu>*1, <Faks>*1
<Tacka C>: <Kopia>, <Dostęp do zapisanych plików>, <Drukarka>, <Odbiór>, <Inny>, <IP faksu>*1, <Faks>*1
Tak
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy zainstalowane jest odpowiednie wyposażenie opcjonalne.

<Przesuwanie Zadań> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala zmienić miejsce wyprowadzania dla każdego zadania, gdy drukowanych jest kilka zadań jednocześnie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Przesuwanie Zadań>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala wstawić określony papier na początku każdego zadania, gdy drukowanych jest kilka zadań jednocześnie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oddzielanie Zadań Między Zadaniami>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmień> (wybierz źródło papieru)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala wstawić określony papier co określoną liczbę zestawów kopii w celu rozdzielenia zestawów. Po jej włączeniu papier jest wstawiany w przypadku drukowania z ustawieniem Układanie (Kolejność stron), Przesunięcie bądź Zszywanie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oddzielanie Zadań Między Kopiami>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<kopie> (1 do 10 do 9999)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmień> (wybierz źródło papieru)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Gdy używany jest tryb Grupowania, to pomiędzy zestawy kopii nie można wstawiać arkuszy oddzielających zadania.

<Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Możesz określić, jak ma się zachować urządzenie, gdy zbyt duża liczba arkuszy uniemożliwia zszywanie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia>
<Drukuj bez zszywania>, <Anuluj drukowanie>
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Aby uzyskać informacje na temat drukowania z wykorzystaniem zszywania, patrz Wykańczanie z wykorzystaniem zszywacza.

<Włącz wyrównanie dla zad. wydruku pojedyn. arkusza> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Wybranie <Włącz> w tym ustawieniu umożliwia wykonanie jednostronnych zadań drukowania z przesunięciem arkusza w następujących sytuacjach:
Zmiana jest określana gdy zostaje otrzymane zadanie
Drukowanie wielu kopii jest określane gdy zostaje otrzymane zadanie
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Włącz wyrównanie dla zad. wydruku pojedyn. arkusza>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Ustawienie to jest wyłączane dla zadań kopiowania.
7WF7-0K0