Inner Finisher-H/Inner 2/4 Hole Puncher-B/Inner 4 Hole Puncher-B

Installeer "Inner Finisher-H" om de volgende afwerkingsfuncties te gebruiken.
Sorteren
De afdrukken worden in sets gesorteerd op de paginavolgorde van het origineel.

Groeperen
Alle afdrukken van hetzelfde origineel worden in sets gegroepeerd.

Verschuiven
Elke groep afdrukken wordt verschoven in afwisselende lagen.

Nieten + Sorteren
De afdrukken worden in sets gesorteerd op paginavolgorde en geniet (hoek/dubbel).

Nieten + Groeperen
Alle afdrukken van hetzelfde origineel worden in sets gegroepeerd en geniet (hoek/dubbel).

Zonder nietjes
De afdrukken worden omgekruld en ingebonden zonder een nietje. U kunt het papier gemakkelijk splitsen door met uw vingers op het omgekrulde deel te drukken. Deze functie is nuttig om te besparen op nietjes en om afdrukken even bij elkaar te houden.
Voor informatie over de papierformaten die kunnen worden gebruikt zonder nietjes, raadpleegt u Inner Finisher-H.
Voor informatie over de functies of papierformaten die niet kunnen worden gebruikt zonder nietjes, raadpleegt u "Restrictions on Combinations of Copy Functions (Beperkingen op combinaties van kopieerfuncties)" of Papier niet beschikbaar voor afwerking. De volgende functies en papierformaten zijn niet beschikbaar op basis van de nietpositie.
Papier dat niet beschikbaar is voor dubbelzijdig afdrukken
Verschillende papierformaten door elkaar
Afhankelijk van de gebruiksomgeving en het papiertype valt het omgekrulde deel mogelijk uit elkaar.
Handmatig nieten
U kunt afgedrukt papier handmatig nieten door het papier in de gleuf te steken. U kunt bijvoorbeeld nietjes verwijderen die in het document zitten, het document kopiëren of scannen en vervolgens opnieuw nieten.
TIPS
Als u de "Inner 2/4 Hole Puncher-B" of "Inner 4 Hole Puncher-B" in de "Inner Finisher-H" installeert, kunt u uw afdrukken perforeren.

Buitenaanzicht

Hulpblad

Trek het hulpblad uit als u papier van een groot formaat gebruikt.

Opvangblad

Papier wordt uitgevoerd naar het opvangblad.

Nietknop

Druk op deze knop wanneer u handmatig papier gaat nieten (handmatig nieten). U kunt ook papier nieten zonder op de knop te drukken. U kunt ook een tijdsperiode geven waarna het papier wordt geniet nadat u het papier hebt ingevoegd. <Aanpassen actie> <Tijd totdat nieten in nietmodus start>

Gleuf

Steek het papier erin om het handmatig te nieten. U kunt ook een tijdsperiode geven waarna het papier wordt geniet nadat u het papier hebt ingevoegd.

Ponsafvalbak (Inner 2/4 Hole Puncher-B/Inner 4 Hole Puncher-B)

Trek die eruit om het ponsafval weg te gooien. De ponsafvalbak legen (optioneel)

Voorklep

Open die om vastgelopen papier te verwijderen, vastgelopen nietjes in het nietapparaat te verwijderen of om de nietpatroonhouder te vervangen.
De nietpositie selecteren
Handmatig nieten
Perforeren
Voor informatie over de papierformaten die kunnen worden gebruikt voor nieten en ponsen, raadpleegt u Inner Finisher-H.
Als u de nietpatroonhouder van het nietapparaat wilt vervangen, raadpleegt u Nietjes plaatsen (optioneel).
Voor het verhelpen van een papierstoring of vastgelopen nietjes raadpleegt u Papierstoringen oplossen en Vastgelopen nietjes verwijderen (optioneel).
Afhankelijk van het type papier is het maximum aantal bindbare vellen misschien niet mogelijk. Wijzig in dat geval het type papier of verklein het aantal vellen om te binden.
Sorteren en groeperen
Als u <Verschuiven> selecteert in combinatie met de functie Sorteren of Groeperen, wordt elke groep afdrukken verschoven.
Nietmachines
Als u de modus Nieten wilt gebruiken, dient u tijdens de opdracht de stapel papier niet van het opvangblad te verwijderen. Verwijder de stapel papier wanneer de opdracht is voltooid.
Als de melding <Vul nietjes bij in het nietapparaat.> verschijnt, zijn bijna alle nietjes gebruikt. Om door te gaan, dient u de nietpatroon te vervangen.
De uitvoer stopt tijdelijk wanneer de lade de laagste positie bereikt, of wanneer 30 sets zijn geniet. Het afdrukken wordt hervat wanneer u al het uitgevoerde papier verwijdert.
7W6J-02S