<Aanpassen actie>

Geef de instellingen voor het aanpassen van de acties van de machine op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item gemarkeerd met een sterretje (*)
Verschijnt alleen als u de optie hebt geïnstalleerd.

<Herpositioneren van rugnietje> *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
Hiermee wordt papier aangevoerd naar het rugnietapparaat en divers malen geniet, en wordt de herpositioneringsprocedure van rugnietjes uitgevoerd. De machine voert deze aanpassingsprocedure uit als het nieten niet is uitgevoerd nadat u een papierstoring hebt opgelost of de nietpatroonhouder hebt vervangen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Herpositioneren van rugnietje>
<Start>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Zorg dat u alle uitgevoerde boekjes van het boekjesblad verwijdert voordat u de procedure voor het herpositioneren van de rugnietjes uitvoert.
Alleen de 8700-serie / 6700-serie
Verwijder het papier dat voor de aanpassing is gebruikt.
Alleen de 6000-serie
Gebruik altijd normaal papier bij het opnieuw bepalen van de positie van rugnieten.
Het voor het herpositioneren van de rugnietjes vereiste papier wordt automatisch naar de rugnieteenheid getransporteerd.
305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR of gebruikerspapierformaten die gelijkwaardig zijn aan deze papierformaten kunnen worden gebruikt. (Maak de papierbron waarop transparanten worden geregistreerd, onbeschikbaar.)

<Wijzig Vouw-/Nietpositie> *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
Als u merkt dat de rugnietpositie van het papier niet exact in het midden van het boekje staat, kunt u de rugnietpositie aanpassen om deze afwijking te corrigeren. Pas de vouwpositie van het papier en de rugnietpositie tegelijkertijd aan. Aanpassen van rugnietpositie
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Wijzig Vouw-/Nietpositie>
-2,00 mm tot 0,00 mm tot +2,00 mm (in stappen van 0,25 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-

<Aanpassen positie rugnietvouw> *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
Als u merkt dat de vouwen van het papier zich niet exact in het midden van het boekje bevinden, kunt u de vouwpositie aanpassen om deze afwijking te compenseren. Deze modus stelt u in staat de vouwpositie aan te passen zonder de nietpositie te wijzigen. De vouwpositie van de rugnieten aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassen positie rugnietvouw>
-2,00 mm tot 0,00 mm tot +2,00 mm (in stappen van 0,25 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-

<Aanpassen dubbele nietafstand> (alleen de 8700-serie) *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt de dubbele nietafstand aanpassen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassen dubbele nietafstand>
Als de Staple Finisher-X / Booklet Finisher-X is aangesloten:
<120 mm>, <145 mm>
Als de Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO is aangesloten:
120 mm tot 150 mm (in stappen van 1 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Wanneer de papierbreedte minder is dan 257 mm, wordt de dubbele nietafstand ingesteld op <120 mm>.
Wanneer de Staple Finisher-W PRO of Booklet Finisher-W PRO is aangesloten: alleen geldig wanneer de modus Verschuiven niet is ingesteld. De modus is ingesteld op <120 mm> wanneer deze wordt gebruikt met de modus Verschuiven.
Wanneer de Staple Finisher-X of Booklet Finisher-X is aangesloten: de productiviteit van de machine kan iets afnemen als deze modus is ingesteld op <120 mm>.

<Andere modus Finisher Ponseenheid> *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt aangeven of prioriteit wordt gegeven aan de ponssnelheid of de nauwkeurigheid.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Andere modus Finisher Ponseenheid>
<Snelheidprioriteit>, <Precisieprioriteit>
Ja
Ja
Nee
Nee
B
-

<Snelheid/precisieprioriteit voor dubbel nieten> (alleen de 8700-serie) *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt aangeven of prioriteit wordt gegeven aan de dubbele nietsnelheid of de nauwkeurigheid.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Snelheid/precisieprioriteit voor dubbel nieten>
<Snelheidprioriteit>, <Precisieprioriteit>
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Deze modus wordt alleen ingeschakeld bij gebruik van het volgende papier:
Papierformaat: De breedte voor de aanvoerrichting is 215,9 mm of minder
Papiertype: Normaal, Dik 1, Kleur, Geponst
Papiergewicht: 64 g/m2 tot 128 g/m2
Als u <Snelheidprioriteit> selecteert, wordt geniet uitvoerpapier mogelijk niet uitgelijnd als gevolg van de temperatuur, luchtvochtigheidsgraad of kenmerken van het papiertype.

<Aanpassen snijbreedte> (alleen de 8700-serie) *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt de snijbreedte van de afdrukken met rugnieten in stappen van 0,1 mm aanpassen. De snijbreedte aanpassen (alleen de 8700-serie)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassen snijbreedte>
Als de Inner Booklet Trimmer-A is aangesloten op de Booklet Finisher-X:
2,0 mm tot 20,0 mm (in stappen van 0,1 mm)
Als de Booklet Trimmer-F is aangesloten op de Booklet Finisher-W PRO:
2,0 mm tot 28,0 mm (in stappen van 0,1 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-

<Aanpassen vouwpositie> *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt de vouwpositie van het papier aanpassen. Aanpassen van de papiervouwpositie
Alleen de 8700-serie (zonder papiervouwapparaat) / 6700-serie (zonder papiervouwapparaat) / 6000-serie / 4700-serie
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassen vouwpositie>
-2,00 mm tot 0,00 mm tot +2,00 mm (in stappen van 0,25 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Alleen de 8700-serie (met papiervouwapparaat) / 6700-serie (met papiervouwapparaat)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassen vouwpositie>
<Aanpassen positie Z-vouw>
-2,0 mm tot 0,0 mm tot +1,5 mm (in stappen van 0,5 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Aanpassen positie C-vouw>
(alleen de 8700-serie)
-7,0 mm tot -1,0 mm tot +5,0 mm (in stappen van 0,5 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Aanpassen positie C-vouw>
(alleen de 6700-serie)
<A>:
0,0 mm tot 6,0 mm (in stappen van 0,5 mm)
<B>:
0,0 mm tot 6,0 mm (in stappen van 0,5 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Aanpassen positie accordeon Z-vouw>
(alleen de 8700-serie)
-7,0 mm tot -1,0 mm tot +5,0 mm (in stappen van 0,5 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Aanpassen positie dubbele evenwijdige vouw>
(alleen de 8700-serie)
<A>:
-2,0 mm tot -1,0 mm tot +5,0 mm (in stappen van 0,5 mm)
<B>:
0,0 mm tot 1,0 mm tot +5,0 mm (in stappen van 0,5 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Aanpassen positie In tweeën vouw>
(alleen de 8700-serie)
-2,0 mm tot 0,0 mm tot +2,0 mm (in stappen van 0,5 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Aanpassen rugvouwpositie>
(alleen de 8700-serie)
Als de Booklet Finisher-W PRO is aangesloten:
-8,50 mm tot 0,00 mm tot +8,50 mm (in stappen van 0,25 mm)
Wanneer de Booklet Finisher-X is aangesloten:
-2,00 mm tot 0,00 mm tot +2,00 mm (in stappen van 0,25 mm)
Wanneer de Booklet Finisher-AC is aangesloten:
-2,00 mm tot 0,00 mm tot +2,00 mm (in stappen van 0,25 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Aanpassen rugvouwpositie>
(alleen de 6700-serie)
 -2,00 mm tot 0,00 mm tot +2,00 mm (in stappen van 0,25 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-

<Aanpassing uitlijning bij nieten> (alleen de 8700-serie) *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
Het gekopieerde of afgedrukte papier kan krimpen als gevolg van de temperatuur, de vochtigheid, of een eigenschap van het papiertype. In dit geval kunt u met deze modus gekopieerde of afgedrukte vellen papier uitlijnen door de positie van de uitlijngeleider in de finisher aan te passen om de uitgelijnde vellen te nieten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassing uitlijning bij nieten>
-3,0 mm tot 0,0 mm tot +3,0 mm (in stappen van 0,1 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
Als de positie van de uitlijngeleider te dicht bij het papier staat, kan het papier vastlopen of kreuken. Stel de positie van de uitlijngeleider nauwkeurig af.

<Aanpassing uitlijning finisher lade A> (alleen de 8700-serie) *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt papieruitlijning aanpassen wanneer u uitvoert naar blad A van een finisher. Papieruitlijning aanpassen (alleen de 8700-serie)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassing uitlijning finisher lade A>
-3,0 mm tot 0,0 mm tot +3,0 mm (in stappen van 0,1 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
In de volgende gevallen kunt u uitvoerpapier niet uitlijnen:
wanneer u papier gebruikt dat kleiner is dan A5R
wanneer u diverse formaten papier samen gebruikt
Als u <Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)> instelt op <Aan>, kunt u het uitvoerpapier uitlijnen op papierbreedte.
U kunt schakelen tussen positieve en negatieve waarden door op <±> te drukken.

<Aanpassing uitlijning finisher lade B> (alleen de 8700-serie) *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt papieruitlijning aanpassen wanneer u uitvoert naar blad B van een finisher. Papieruitlijning aanpassen (alleen de 8700-serie)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassing uitlijning finisher lade B>
-3,0 mm tot 0,0 mm tot +3,0 mm (in stappen van 0,1 mm)
Ja
Ja
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
In de volgende gevallen kunt u uitvoerpapier niet uitlijnen:
wanneer u papier gebruikt dat kleiner is dan A5R
wanneer u diverse formaten papier samen gebruikt
Als u <Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)> instelt op <Aan>, kunt u het uitvoerpapier uitlijnen op papierbreedte.
U kunt schakelen tussen positieve en negatieve waarden door op <±> te drukken.

<Instell. uitvoerprioriteit finisher (Dik 5, 6)> (alleen de 8700-serie) *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt prioriteit geven aan productiviteit of uitlijning voor het uitvoerpapier bij gebruik van <Dik 5> of <Dik 6>.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instell. uitvoerprioriteit finisher (Dik 5, 6)>
<Productiviteitprioriteit>, <Uitlijningsprioriteit>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-

<Uitvoerprioriteitsinstellingen Finisher (Dun)> (alleen de 8700-serie) *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt prioriteit geven aan productiviteit of uitlijning voor het uitvoerpapier bij gebruik van dun papier.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Uitvoerprioriteitsinstellingen Finisher (Dun)>
<Productiviteitprioriteit>, <Uitlijningsprioriteit>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Uitlijningsprioriteit> is alleen beschikbaar wanneer wordt uitgevoerd naar blad B van een finisher.

<Tijd totdat nieten in nietmodus start> *

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt instellen hoe lang het duurt voordat er wordt geniet na het invoeren van papier bij handmatig nieten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tijd totdat nieten in nietmodus start>
1 tot 3 tot 5 seconden
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Tijd tot herkenning van drukken op Start-toets>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen actie>
U kunt de vereiste aanraaktijd aanpassen om de opstartverwerking te beginnen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tijd tot herkenning van drukken op Start-toets>
-1 tot 0 tot +7
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling verschijnt niet op modellen met een staand bedieningspaneel.
7W6J-0LK