Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y/Buffer Pass Unit-L/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Installeer "Staple Finisher-Y" of "Booklet Finisher-Y" om de volgende afwerkingsfuncties te gebruiken.
Sorteren
De afdrukken worden in sets gesorteerd op de paginavolgorde van het origineel.

Groeperen
Alle afdrukken van hetzelfde origineel worden in sets gegroepeerd.

Verschuiven
Elke groep afdrukken wordt verschoven in afwisselende lagen.

Nieten + Sorteren
De afdrukken worden in sets gesorteerd op paginavolgorde en geniet (hoek/dubbel). U kunt afdrukken rugnieten en uitvoeren met de "Booklet Finisher-Y".

Nieten + Groeperen
Alle afdrukken van hetzelfde origineel worden in sets gegroepeerd en geniet (hoek/dubbel).

Zonder nietjes
De afdrukken worden omgekruld en ingebonden zonder een nietje. U kunt het papier gemakkelijk splitsen door met uw vingers op het omgekrulde deel te drukken. Deze functie is nuttig om te besparen op nietjes en om afdrukken even bij elkaar te houden.
Voor informatie over de papierformaten die kunnen worden gebruikt zonder nietjes, raadpleegt u Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y.
Voor informatie over de functies of papierformaten die niet kunnen worden gebruikt zonder nietjes, raadpleegt u "Restrictions on Combinations of Copy Functions (Beperkingen op combinaties van kopieerfuncties)" of Papier niet beschikbaar voor afwerking. De volgende functies en papierformaten zijn niet beschikbaar op basis van de nietpositie.
Papier dat niet beschikbaar is voor dubbelzijdig afdrukken
Verschillende papierformaten door elkaar
Afhankelijk van de gebruiksomgeving en het papiertype valt het omgekrulde deel mogelijk uit elkaar.
Handmatig nieten
U kunt afgedrukt papier handmatig nieten door het papier in de gleuf te steken. U kunt bijvoorbeeld nietjes verwijderen die in het origineel zitten, het origineel kopiëren of scannen, en vervolgens opnieuw nieten.
Rugvouw (alleen de Booklet Finisher-Y)
De afdrukken worden tot de helft van hun afmeting gevouwen. U kunt maximaal drie vellen tegelijkertijd vouwen.
TIPS
Als u de "2/4 Hole Puncher Unit-A" of "4 Hole Puncher Unit-A" in de "Staple Finisher-Y" of "Booklet Finisher-Y" installeert, kunt u uw afdrukken perforeren.

Buitenaanzicht

Booklet Finisher-Y
Staple Finisher-Y

Blad A

De afdrukken worden naar dit blad uitgevoerd. U kunt functies opgeven waarvoor het blad wordt gebruikt door <Instellingen opvangblad> te configureren. <Output Tray Settings>

Nietknop

Druk op deze knop wanneer u handmatig papier gaat nieten (handmatig nieten). U kunt ook papier nieten zonder op de knop te drukken. U kunt ook een tijdsperiode geven waarna het papier wordt geniet nadat u het papier hebt ingevoegd. <Aanpassen actie> <Tijd totdat nieten in nietmodus start>

Buffer Pass Unit-L

Open dit om vastgelopen papier te verwijderen.

Klep aan de voorzijde (boven)

Open die om vastgelopen papier te verwijderen, vastgelopen nietjes in het nietapparaat en het rugnietapparaat te verwijderen of om de nietpatroonhouder te vervangen. Als de 2/4 Hole Puncher Unit-A of 4 Hole Puncher Unit-A is geïnstalleerd, opent u die om ponsafval weg te gooien.

Gleuf

Steek het papier erin om het handmatig te nieten. U kunt ook een tijdsperiode geven waarna het papier wordt geniet nadat u het papier hebt ingevoegd.

Voorklep (onder) (alleen de Booklet Finisher-Y)

Open die om vastgelopen papier te verwijderen, vastgelopen nietjes te verwijderen of om de nietpatroonhouder in het rugnietapparaat te vervangen.

Boekjesblad (alleen de Booklet Finisher-Y)

De afdrukken met een rugniet worden naar dit blad uitgevoerd.

Blad B

De afdrukken worden naar dit blad uitgevoerd. U kunt functies opgeven waarvoor het blad wordt gebruikt door <Instellingen opvangblad> te configureren. <Output Tray Settings>

Binnenaanzicht

Booklet Finisher-Y
Staple Finisher-Y

Rugnietapparaat (alleen de Booklet Finisher-Y)

Trek het eruit om vastgelopen papier te verwijderen of om vastgelopen nietjes uit het rugnietapparaat te halen, of om de nietpatroonhouder te vervangen.

Ponsafvalbak (2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A)

Trek die eruit om het ponsafval weg te gooien. De ponsafvalbak legen (optioneel)
De nietpositie selecteren
Handmatig nieten
Perforeren
Voor informatie over de papierformaten die kunnen worden gebruikt voor nieten, rugnieten, ponsen en rugvouwen, raadpleegt u Staple Finisher-Y/Booklet Finisher-Y.
Om de nietpatroonhouder van het nietapparaat of rugnietapparaat te vervangen, raadpleegt u Nietjes plaatsen (optioneel).
Voor het verhelpen van een papierstoring of vastgelopen nietjes raadpleegt u Papierstoringen oplossen en Vastgelopen nietjes verwijderen (optioneel).
Afhankelijk van het type papier is het maximum aantal bindbare vellen misschien niet mogelijk. Wijzig in dat geval het type papier of verklein het aantal vellen om te binden.
Sorteren en groeperen
Als u <Verschuiven> selecteert in combinatie met de functie Sorteren of Groeperen, wordt elke groep afdrukken verschoven.
Zodra het uitvoerblad de max. capaciteit heeft bereikt, worden de volgende afdrukken automatisch via het volgende beschikbare blad uitgevoerd. Indien alle beschikbare bladen de max. capaciteit hebben bereikt, stopt het afdrukken. Verwijder al het uitgevoerde papier van de bladen om het afdrukken te hervatten.
Nietmachines
Als u de modus Nieten wilt gebruiken, dient u tijdens de opdracht de stapel papier niet van het opvangblad te verwijderen. Verwijder de stapel papier wanneer de opdracht is voltooid.
Als de melding <Vul nietjes bij in het nietapparaat.> verschijnt, zijn bijna alle nietjes gebruikt. Om door te gaan, dient u de nietpatroon te vervangen.
Als een blad zijn laagste stand heeft bereikt, wordt het afdrukken tijdelijk gestopt. Verwijder al het uitgevoerde papier van het blad om het afdrukken te hervatten.
Rugnieten
De nauwkeurigheid van de vouwen kan afhankelijk van het papiertype en het aantal vellen variëren.
7W6J-02R