Voorzijde

Bewegingssensor

Wanneer de bewegingssensor een persoon in de buurt van de machine detecteert, wordt de sluimermodus automatisch opgeheven. De sluimermodus inschakelen

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bestaat uit de indicators en het aanraakscherm. U kunt hier alle bewerkingen uitvoeren en instellingen opgeven.
Bedieningspaneel
Basisschermen op het aanraakscherm

Aanvoer

Hiermee worden originelen automatisch in de machine ingevoerd om te worden gescand. Als u twee of meer vellen in de invoerlade plaatst, worden deze originelen achter elkaar gescand. Aanvoer

USB-poort (rechter voorkant van de machine)

U kunt apparaten, zoals een USB-geheugenapparaat, aansluiten op de machine. Een USB-geheugenapparaat aansluiten
Op sommige soorten geheugenmedia is het niet altijd mogelijk om gegevens correct op te slaan.
De USB-poort (rechter voorkant van de machine) ondersteunt USB 2.0.

Rechter bovenklep van de hoofdeenheid

Open deze klep om papier te verwijderen dat in de machine is vastgelopen. Papierstoringen in een papierbron

USB-poort (rechter achterkant van de machine)

U kunt apparaten, zoals een externe harde schijf, aansluiten op de machine. Reservekopie maken/herstellen van gegevens
Als u <Bedr. LAN + bedr. LAN> selecteert voor <Selecteer interface>, sluit u hier een USB-LAN-adapter aan. Aansluiten op een bedraad LAN voor de sublijn
De USB-poort (rechter achterkant van de machine) ondersteunt USB 3.0.

USB-aansluiting

Hier kunt u een USB-kabel aansluiten om de machine te verbinden met een computer.
De USB-aansluiting ondersteunt USB 2.0.

LAN-poort

Hier kunt u een LAN-kabel aansluiten om de machine te verbinden met een bekabelde LAN-router, enz. De netwerkomgeving instellen

Papiertafel

Plaats papier in de papiertafel wanneer u een ander type papier wilt gebruiken dan in de papierlade is geplaatst.
Papiertafel
Papier in de papiertafel plaatsen

Rechter onderklep van de hoofdeenheid

Open deze klep om papier te verwijderen dat in de machine is vastgelopen. Papierstoringen in een papierbron

Rechter bovenklep van de papierlade

Open deze klep om papier te verwijderen dat in de machine is vastgelopen. Papierstoringen in een papierbron

Rechter onderklep van de papierlade 

Open deze klep om papier te verwijderen dat in de machine is vastgelopen. Papierstoringen in een papierbron

Papierlade 1

Plaats de papiersoort die u het vaakst gebruikt. Papierlade

Papierlade 2

Plaats de papiersoort die u het vaakst gebruikt. U kunt papier plaatsen dat niet in papierlade 1 kan worden geplaatst. Papierlade

Tonerafvalreservoir

Open deze klep voor het vervangen van de container voor afvaltoner. Het tonerafvalreservoir vervangen

Tonercode

Deze code geeft het type originele toner aan dat kan worden gebruikt met de machine.Gebruik toner met een code die dezelfde letters bevat als de code op de voorklep van de machine.

Hoofdschakelaar

Druk op de hoofdschakelaar om de machine aan of uit te zetten.
De machine aanzetten
De machine uitzetten

Opbergvak voor het reinigingsblad voor het glas

Gebruik dit vak om vellen voor het reinigen van de glasplaat te bewaren.

Opvangblad

Hier wordt het papier uitgevoerd nadat het afdrukken gereed is. De functies Sorteren, Groeperen en 90 graden Roteren worden ondersteund.

Voorklep van de machine

Open deze klep voor het reinigen van het stofwerende glas. Het stofwerende glas reinigen

Tonerklep

Open dit deksel voor het vervangen van de tonercartridge. Vervangen van de tonercartridge

Ondersteuning papier in opvangblad

Zet deze ondersteuning omhoog, zodat het afgedrukte papier niet naar beneden valt.
Voor meer informatie over de configuratie van optionele apparatuur die op de machine is geïnstalleerd, raadpleegt u Opties.
Een USB-geheugenapparaat aansluiten
U kunt een USB-geheugenapparaat aansluiten op de USB-poorten aan de rechterzijde van de machine, en rechtstreeks vanaf het USB-geheugenapparaat gegevens afdrukken. Originelen die met het apparaat zijn gescand, kunnen ook rechtstreeks worden opgeslagen op het USB-geheugenapparaat.
Zorg ervoor dat u het USB-geheugenapparaat op de juiste manier op de machine aansluit. Als deze niet op de juiste manier wordt aangesloten, kunnen het USB-geheugenapparaat of de machine defect raken.
Volg de juiste procedure voor het verwijderen van het USB-geheugenapparaat. Verwijderen van de geheugenmedia Als u dat niet doet, kunnen het USB-geheugenapparaat of de machine defect raken.
De machine ondersteunt alleen FAT32/exFAT-USB-geheugenapparaten.
Niet-ondersteunde apparaten en toepassingen
Geheugenmedia met beveiligingsfuncties
Geheugenmedia die niet voldoen aan de USB-specificatie
Geheugenkaartlezers aangesloten via USB
Geheugenmedia aansluiten via een verlengkabel
Geheugenmedia aansluiten via een USB-hub
7W6J-007