Faxen ontvangen

Wanneer een fax wordt ontvangen

Het Verwerken/gegevens-lampje op het bedieningspaneel knippert groen. Wanneer de ontvangst is voltooid, wordt het document automatisch afgedrukt en gaat het lampje uit.
Als u de ontvangst wilt annuleren, drukt u op  (Statusmonitor)  <Ontvangen>  <Opdrachtstatus>  selecteer een document  <Annuleren>.

Uitvoerpapier

Een inkomende fax wordt afgedrukt op hetzelfde formaat papier als het formaat van het ontvangen document. Wanneer geen papier aanwezig is dat overeenkomt met het formaat van het ontvangen document, wordt het document afgedrukt op basis van de instelling bij <Selecteer lade>. <Selecteer lade>
Ontvangen van faxinformatiediensten
Volg de vastgelegde melding om het servicenummer in te voeren en druk vervolgens op <Start RX>.
Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de aanbieder van de informatiedienst.
Ontvangen met een subadres
De machine ondersteunt het gebruik van standaardsubadressen van ITU-T*. Als u een document met een subadres wilt ontvangen, raadpleegt u <Doorstuurinstellingen>.
* Is de afkorting van International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector. Dit is een groep die zich bezighoudt met aanbevelingen voor wereldwijde standaardisatie op het gebied van telecommunicatie.
TIPS
U kunt papier besparen bij het afdrukken.
U kunt bij het afdrukken gegevens, zoals ontvangsttijd, toevoegen aan ontvangen documenten. <Paginavoettekst RX afdrukken>
Als u de machine zo instelt dat een ontvangstwachtwoord voor communicatie met subadressen moet worden gecontroleerd, kunt u voorkomen dat de machine spamfaxen ontvangt. <RX wachtwoord>
Als u <Tijd. opgesl. best. doorzenden nr geheugenpostvak IN> instelt op <Ja>, kunt u ontvangen documenten doorsturen naar de opslaglocatie van de machine (Geheugen RX postbus) als ze niet kunnen worden afgedrukt wegens papierstoringen of te weinig papier. In dit geval wordt <Fax geheugenslot>/<Gebruik I-Fax geheugenslot> automatisch ingesteld op <Aan> en kunnen doorgezonden documenten worden gecontroleerd vanaf het scherm. Doorgezonden documenten kunnen ook later worden afgedrukt. (Ontvangen documenten in de machine opslaan (Ontvangst in geheugen)) Als u wilt terugkeren naar normaal afdrukken, stelt u <Fax geheugenslot>/<Gebruik I-Fax geheugenslot> in op <Uit>.
7W6J-08H