<Algemene instellingen>

Geef de instellingen op die gemeenschappelijk zijn voor de functies voor ontvangen en doorsturen.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Afdrukken op beide zijden>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
U kunt aangeven of ontvangen documenten op beide zijden van het papier moeten worden afgedrukt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Afdrukken op beide zijden>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Selecteer lade>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
U kunt instellen hoe de machine documenten afdrukt wanneer geen papier aanwezig is dat overeenkomt met het formaat van het ontvangen document. Er zijn vier afdrukmethodes.
<Schakelaar A>
Het document wordt afgedrukt over twee vellen papier, die samen even groot zijn als het ontvangen document.
<Schakelaar B>
Het document wordt afgedrukt met witruimte op papier met dezelfde breedte als het ontvangen document.
<Schakelaar C>
Het document wordt verkleind en afgedrukt op papier met een andere breedte dan het ontvangen document.
<Schakelaar D>
Het document wordt afgedrukt op papier dat groter is dan het ontvangen document.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Selecteer lade>
Schakelaar A: <Aan>, <Uit>
Schakelaar B: <Aan>, <Uit>
Schakelaar C: <Aan>, <Uit>
Schakelaar D: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Verklein fax RX formaat>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
U kunt aangeven of ontvangen documenten moeten worden verkleind, zodat het gehele document kan worden afgedrukt binnen het afdrukgebied van het papier.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verklein fax RX formaat>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Verkleiningsmodus>: <Auto>, <Vast>
<Verkl. %>: 75 tot 90% tot 97%
<Verkleiningsrichting>: <Verticaal & Horizontaal>, <Alleen verticaal>
Als deze instelling is ingesteld op <Uit>, wordt de afbeeldingsgrootte: van het ontvangen bestand niet verkleind en aan het papierformaat aangepast. Als het formaat van de afbeelding groter is dan het afdrukgebied, dan wordt de afbeelding in gelijke vlakken verdeeld en op afzonderlijke vellen papier afgedrukt.
Als u <Auto> selecteert in <Verkleiningsmodus>, dan wordt de afbeeldingsgrootte automatisch verkleind met een geschikt verkleiningspercentage. Deze verhouding kan variëren van de waarde die is ingesteld bij <Verkl. %> tot 100% van het formaat van het ontvangen document.

<2 op 1 log>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
Als deze instelling is ingesteld op <Aan>, kunt u ontvangen documenten afdrukken met de lay-out van 2 op 1.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<2 op 1 log>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Deze modus is alleen beschikbaar onder de volgende voorwaarden:
U moet dezelfde papierlade selecteren voor het afdrukken van twee opeenvolgende pagina's van een ontvangen document.
Het papier in de geselecteerde papierlade dient groot genoeg te zijn om twee opeenvolgende pagina's op af te drukken.
Als u <2 op 1 log> instelt op <Aan>, worden de documenten afgedrukt met een stippellijn in het midden. Als het document afdrukt met informatie over de afzender, dan wordt de stippellijn niet afgedrukt op de plaats waar deze informatie over de afzender zich bevindt.

<Paginavoettekst RX afdrukken>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
U kunt aangeven of gegevens, zoals ontvangsttijd en paginanummer, onder aan de ontvangen documenten moeten worden afgedrukt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Paginavoettekst RX afdrukken>
<Afdrukken>, <Niet afdrukken>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer een e-mail zonder berichttekst wordt ontvangen, wordt de informatie over de afzender en het onderwerp (elk maximaal 24 tekens) bovenaan de eerste pagina van het bijlagebestand afgedrukt.

<Onderbreken en RX-opdrachten afdrukken>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
U kunt instellen dat andere opdrachten moeten worden opgeschort om faxen/I-faxen af te drukken wanneer de machine die ontvangt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Onderbreken en RX-opdrachten afdrukken>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Gebruik doorzendinstellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
U kunt aangeven of ontvangen documenten moeten worden doorgezonden naar andere bestemmingen, zoals het vertrouwelijke faxpostvak van de machine en een externe bestandsserver. Als u <Aan> selecteert, geef dan de doorzendcondities op bij <Doorstuurinstellingen>.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik doorzendinstellingen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Behandeling bestanden met doorzendfouten>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
U kunt instellen hoe de machine documenten verwerkt die niet konden worden doorgezonden.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Behandeling bestanden met doorzendfouten>
<Altijd afdrukken>, <Opslaan/Afdrukken>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als u drukt op <Algemene instellingen> en <Verwijder mislukte TX opdrachten> instelt op <Uit>, worden documenten met doorzendfouten opgeslagen op het scherm <Statusmonitor>, en worden de documenten niet verwerkt volgens de instellingen die u hier hebt opgegeven.
Als u <Opslaan/Afdrukken> selecteert wanneer het geheugenslot is ingesteld, worden de documenten met doorzendfouten opgeslagen.
Als u <Opslaan/Afdrukken> selecteert wanneer het geheugenslot niet is ingesteld, worden de documenten met doorzendfouten afgedrukt.

<Doorstuurinstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
U kunt de voorwaarden opgeven voor het doorzenden van ontvangen documenten. U kunt ook instellen dat alle inkomende documenten worden doorgezonden naar een opgegeven bestemming zonder voorwaarden in te stellen. Automatisch doorsturen van ontvangen documenten
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Doorstuurinstellingen>
<Ontv.methode:>, <Geldig/Ongeldig>, <Verwijderen>, <Registreren>, <Doorzenden zonder voorw.>, <Details/Bewerken>, <E-mail prioriteit>, <Lijst afdrukken>, <Zoeken>, <Wissen>
Ja
Nee
Ja
Ja*1
Nee*2
Forwarding Settings
*1 <Registreren>, <Verwijderen>, <Details/Bewerken>, <Lijst afdrukken>, <Doorzenden zonder voorw.>, <Zoeken>: Nee
*2 <Registreren>, <Doorzenden zonder voorw.>, <Details/Bewerken>: C

<Instellen Fax/I-Fax postbus>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
Geef de instellingen voor Fax/I-Fax postbus op.

<Altijd bericht verzenden bij RX fouten>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>
U kunt aangeven of aan de afzender moet worden gemeld dat een I-fax niet is ontvangen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Altijd bericht verzenden bij RX fouten>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
7W6J-0S3