De apparaatgegevens verspreiden

U kunt apparaatgegevens verspreiden naar de clientmachines die als bestemmingen zijn geregistreerd. U kunt ook de tijd opgeven waarop apparaatgegevens automatisch worden verspreid. Om deze bewerkingen uit te voeren, moet u zich aanmelden met beheerdersbevoegdheden. Zorg ook dat de TLS-instellingen op de clientmachines worden geconfigureerd voordat u onderstaande procedures uitvoert, omdat TLS-versleuteling wordt gebruikt bij de verspreiding van apparaatgegevens naar de clientmachines. De sleutel en het certificaat voor TLS configureren
Als de systeembeheerders-ID en de pincode van de clientmachine afwijken van die op de hostmachine, kunnen de apparaatgegevens niet worden verspreid. De systeembeheerders-ID en pincode wijzigen
De voorbereiding op het verspreidingsproces van apparaatgegevens of het bijwerken van de gegevens nadat deze zijn ontvangen, kan enkele minuten duren. Schakel de machine pas uit als de voorbereiding of update is voltooid. Zo kunt u storingen in de machine voorkomen.
Het scherm met updates voor instellingen wordt weergegeven op de clientmachine die de apparaatgegevens ontvangt, en pas als de update is voltooid, kunnen weer bewerkingen worden uitgevoerd. Het is raadzaam om apparaatgegevens te verspreiden op het moment dat er geen gebruikers zijn.

De apparaatgegevens handmatig verdelen

1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>  <Verdeelinstellingen Apparaatinformatie>  <Handmatige verdeling>.
3
Druk op <Aan> voor de gegevens die u wilt verdelen, en druk op <Volgende>.
Als <Aan> is geselecteerd voor <Instellingen/Registratie waarde>, wordt het scherm voor het instellen van al dan niet verdelen van de <Netwerkinstellingen>-apparaatgegevens weergegeven. Om deze gegevens te verdelen, drukt u op <Inclusief>  <OK>.
4
Selecteer de bestemmingen en druk op <Start handm. verdelen>.
De apparaatgegevens worden verdeeld. Wanneer de distributie is voltooid, worden de distributieresultaten weergegeven bij <Status>.
Om distributie te annuleren, drukt u op <Annuleren>. Merk echter op dat het distributieproces dat nu wordt uitgevoerd, niet kan worden geannuleerd. De hierop volgende distributieprocessen worden geannuleerd.

Automatische distributie op een bepaald tijdstip

U kunt een tijd opgeven waarop apparaatgegevens automatisch worden verspreid. Door het tijdstip zo te configureren dat de distributie avonds laat of tijdens een feestdag wordt uitgevoerd, kunt u de apparaatgegevens bijwerken zonder uw bedrijfsactiviteiten te verstoren.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>  <Verdeelinstellingen Apparaatinformatie>  <Stel autom. verdel. in>.
3
Selecteer <Dagelijks> of <Geef dagen aan> en geef vervolgens de distributietijden op.
Voor <Dagelijks> selecteert u een nummer en een tijd.
Voor <Geef dagen aan> selecteert u een dag en een tijd.
4
Druk op <Volgende>.
5
Druk op <Aan> voor de gegevens die u wilt verdelen, en druk op <Volgende>.
Als <Aan> is geselecteerd voor <Instellingen/Registratie waarde>, wordt het scherm voor het instellen van al dan niet verdelen van de <Netwerkinstellingen>-apparaatgegevens weergegeven. Om deze gegevens te verdelen, drukt u op <Inclusief>  <OK>.
6
Selecteer de bestemmingen en druk op <OK>.
De apparaatgegevens worden automatisch op een bepaald tijdstip verdeeld.
Verdelen en bijwerken van apparaatgegevens
De apparaatgegevens kunnen mogelijk niet worden verspreid of bijgewerkt wanneer de clientmachine andere gegevens verwerkt.
Als een clientmachine de automatisch verspreide apparaatgegevens niet op een bepaald moment kan ontvangen, wordt de distributie pas op het volgende opgegeven tijdstip uitgevoerd.
Apparaatgegevens ontvangen van andere multifunctionele Canon-printermodellen
Wanneer de machine wordt gebruikt als clientmachine, kan deze apparaatgegevens van andere multifunctionele Canon-printermodellen ontvangen als u <Beperk ontvangst apparaatinformatie> bij <Ontvangstinstellingen> instelt op <Uit>. Merk echter op dat sommige gegevens misschien niet goed worden verspreid.
De functies selecteren waarvoor apparaatgegevens moeten worden ontvangen
Als de machine wordt gebruikt als clientmachine, kunt u de functies beperken waarvoor informatie wordt ontvangen door <Beperk ontvangst voor elke functie> in <Ontvangstinstellingen> in te stellen op <Uit>.
De vorige apparaatgegevens herstellen
U kunt bewerkingen uitvoeren op de clientmachine om de apparaatgegevens van voor de update te herstellen. U kunt echter alleen de gegevens van direct voor de update herstellen. Oudere gegevens kunnen niet worden hersteld. Merk ook op dat de instellingen voor <Instel. URL TX> bij <Instellen/Registr. vertrouwelijke fax postb.> (<Instellen/Registr. vertrouwelijke fax postb.>) gewist kunnen worden als de gegevens voor <Waarde Inst./Registratie> en <Adresboek> niet tegelijkertijd worden hersteld. <Verdeelinstellingen Apparaatinformatie>
7W6J-0K4