<Persoonlijke instellingen beheren>

Geef de voorkeuren (Persoonlijke instellingen) voor elke gebruiker op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>  <Persoonlijke instellingen beheren>
Geef aan of gebruikers die zijn aangemeld op de machine, hun persoonlijke instellingen zoals weergavetaal, toegankelijkheidsinstellingen en het standaardscherm na opstarten/herstellen, mogen opslaan.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Actie bij overschrijding max. aantal gebruikers>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>  <Persoonlijke instellingen beheren>
Selecteer hoe de machine persoonlijke instellingen verwerkt voor gebruikers of groepen (gebruikersinstellingen) wanneer het maximum aantal gebruikers waarvoor de machine verschillende instellingen kan opslaan, wordt overschreden.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Actie bij overschrijding max. aantal gebruikers>
<Verwijder oudste gebruikersinstellingen>, <Verwijder nieuwe gebruikersinstellingen>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Voor informatie over verwijderde gegevens wanneer <Verwijd. oudste gebr.instell.> wordt opgegeven, raadpleegt u Lijst met items die kunnen worden gepersonaliseerd.
Als u gegevens volledig handmatig wilt wissen in plaats van automatisch, volgt u de procedure die wordt beschreven in Gegevens van gebruikersinstellingen verwijderen.
Voor informatie over de limiet van persoonlijke gebruikers- of groepsinstellingen (gebruikersinstellingen) die de machine kan opslaan, raadpleegt u Systeemspecificaties.

<Gebruik standaardscherm na opstarten/herstellen>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>  <Persoonlijke instellingen beheren>
Selecteer of u elke gebruiker toestaat om het weergegeven scherm bij opstarten/herstellen in te stellen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik standaardscherm na opstarten/herstellen>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7W6J-0U4