Instellingen/Registratie

U kunt de machine aanpassen op basis van uw omgeving en behoeften door de instellingen die in dit hoofdstuk zijn beschreven, te configureren. Als u de configuratie wilt starten, drukt u op  (Instellingen/Registratie).
In dit gedeelte wordt beschreven wat met elke optie in het menu Instellingen/Registratie kan worden geconfigureerd. Hou er rekening mee dat beschikbare items verschillen afhankelijk van de gebruikersbevoegdheden bij aanmelding en de gebruikte apparaten.
De geluidsinstellingen (Volume aanpassen) verschijnen wanneer u op <Volumeinstellingen> of de toets Volume aanpassen drukt (op modellen met een staand bedieningspaneel).
Sommige instellingen worden niet altijd weergegeven, afhankelijk van de configuratie van optionele apparatuur die op de machine is geïnstalleerd.
Sommige wijzigingen worden, afhankelijk van het besturingssysteem, misschien niet onmiddellijk weergegeven. In dit geval is het noodzakelijk om een ​​van de volgende handelingen uit te voeren.
Druk op <Ja> op het scherm om te bevestigen of u wijzigingen wilt aanbrengen.
Druk op  (Instellingen/Registratie) <Toepassen gew. inst.>.
Herstart de machine.
De items die beheerders kunnen instellen, verschillen van de items die beschikbaar zijn voor algemene gebruikers. Die items die kunnen worden ingesteld, verschillen ook afhankelijk van de functiebeperkingen die worden toegepast door gebruiker met beheerdersbevoegdheden.

Lijsten met instellingen

Instellingen en waarden worden geschreven onder Beschrijving van instellingen. De fabrieksinstellingen worden geschreven in vetgedrukte rode tekens.
"DeviceAdmin" en "NetworkAdmin"
De items "DeviceAdmin" en "NetworkAdmin" zijn geschreven voor elk item in de tabel Instellingen/Registratie. Als de beheerdersrol is opgegeven voor de machine, kunnen gebruikers met Administrator-bevoegdheden alle instellingen wijzigen, terwijl algemene gebruikers beperkt zijn en slechts bepaalde instellingen kunnen wijzigen. Ondertussen kunnen gebruikers met DeviceAdmin- of NetworkAdmin-bevoegdheden bepaalde instellingen wijzigen, zelfs wanneer deze instellingen beperkt zijn. Voor die instellingen geeft "Ja" of "Nee" aan of de instellingen kunnen worden gewijzigd met DeviceAdmin- en NetworkAdmin-bevoegdheden.
"Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld" en "Apparaatinformatie leverbaar"
De items "Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld" en "Apparaatinformatie leverbaar" zijn geschreven voor elk item in de tabel Instellingen/Registratie. "Ja" of "Nee" geeft aan of de instellingen wel of niet kunnen worden ingesteld bij de Remote UI (UI op afstand), of wel of niet beschikbaar zijn voor distributie van apparaatgegevens.
Importeer alles-functie
Het "Importeer alles-functie" item is in de Instellingen/Registratie tabel geschreven. Afhankelijk van de vraag of een instellingsitem in batch kan worden geïmporteerd, wordt "A", "B", "C", of "Nee" geschreven.
Betekenissen van A, B en C
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
Dit gedeelte geeft aan welke instellingen/registratie-items overeenkomen met welke items van de batch-exportfunctie van de Remote UI (UI op afstand). "-" wordt aangegeven voor items die niet zijn geïmporteerd/geëxporteerd. Alle instellingen importeren/exporteren
Items die beschikbaar zijn voor batchexport vanaf Remote UI (UI op afstand)

<Persoonlijke instellingen> en <Apparaatinstellingen>

Als gebruikersverificatie (Gebruikers beheren) is ingeschakeld, worden <Persoonlijke instellingen> en <Apparaatinstellingen> weergegeven op het scherm nadat u bent aangemeld met beheerdersbevoegdheden door op  (Instellingen/Registratie) te drukken. Als u <Persoonlijke instellingen> selecteert en de items wijzigt die kunnen worden gepersonaliseerd, worden de instellingen geregistreerd als de persoonlijke instellingen voor de gebruiker die op de machine is aangemeld (Lijst met items die kunnen worden gepersonaliseerd). Als u <Apparaatinstellingen> selecteert, worden de instellingen geregistreerd als de instellingen van de machine. Als u zich aanmeldt als gebruiker zonder beheerdersbevoegdheden, net zoals wanneer u <Persoonlijke instellingen> selecteert, en als u instellingen wijzigt die kunnen worden gepersonaliseerd, worden instellingen geregistreerd als persoonlijke instellingen zonder te worden geregistreerd als apparaatinstellingen.
7W6J-0KK