PDF

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
(alleen de 6000-serie)
<On>, <On (Slim)>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
8700-serie / 6700-serie / 4700-serie:
<Tekst>: <Gradatie>, <Resolutie>, <Hoge resolutie>
<Afbeeldingen>: <Gradatie>, <Resolutie>, <Hoge resolutie>
<Afbeelding>: <Gradatie>, <Resolutie>, <Hoge resolutie>
6000-serie:
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Afbeeldingen>: <Resolutie>, <Gradatie>, <Foutdiffusie>
<Afbeelding>: <Resolutie>, <Gradatie>, <Foutdiffusie>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Brightness>*1
(alleen de 6000-serie)
85% tot 115%; 100%
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Dot Gain Adjustment>
(alleen de 8700-serie / 6700-serie / 4700-serie)
<-10 %>, <-5%>, <Standaard>, <+5%>, <+10%>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer het juiste optionele product beschikbaar is voor gebruik of de juiste instelling is aangegeven.
7W6J-0RH